Orthopedagoog Generalist

Orthopedagoog Generalist

Bussum (Bekijk op kaart)

  • Overige vacatures gezondheidszorg
  • Jeugdarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Orthopedagoog Generalist

De vacature Orthopedagoog Generalist is voor een organisatie in de Gooi- en Vechtstreek.

Als Orthopedagoog Generalist houd je je bezig met onderstaande werkzaamheden:

Je biedt consultatie aan consulenten bij gemeentelijke uitvoeringsdiensten, Veilig Thuis, huisartsen, medewerkers Leerlingenzaken, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en medewerkers centrum jeugd en gezin bij vragen over psychosociale klachten en doorverwijzingen;

  • Je biedt kortdurende begeleiding aan jeugdigen/ouders bij klachten;
  • Je bent verantwoordelijk voor het toekennen van verlengingen in GGZ;
  • Je biedt intervisie aan gemeentelijke jeugdconsulenten en je begeleidt casuïstiekbesprekingen;
  • Je signaleert wat er in het jeugdhulpveld speelt en maakt een vertaling wat dat betekent voor beleid;
  • Je adviseert hierin de beleidsmedewerkers;
  • Je coördineert integrale hulp 0-7 jaar en organiseert zo nodig een multidisciplinair overleg;
  • Je adviseert de kinderrechter in het kader van onderzoek verklaring gesloten jeugdzorg.