Jeugdconsulent

Jeugdconsulent

Regio wassenaar (Bekijk op kaart)

  • Overige vacatures gezondheidszorg
  • Jeugdarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Jeugdconsulent

Voor een samenwerkende gemeente in de regio Wassenaar zijn wij op zoek naar een Jeugdconsulent voor 24 uur per week.

De werkzaamheden die bij deze functie horen, zijn als volgt;

  • Je analyseert en beoordeelt aanvragen;
  • Je vergroot de veiligheid van jeugdigen door het oplossen of beheersen van de crisissituatie;
  • Je draagt zorg voor toeleiding tot de niet vrij toegankelijke zorg;
  • Je houdt je bezig met de hulpvraag c.q hulpbehoefte van het cliëntsysteem met in acht neming van eigen kracht van ouders en jeugdigen en inzetten van het eigen netwerk;
  • Je beoordeelt aanmeldingen, zorgbehoeftebepaling doen op basis van het methodisch verzamelen en analyseren van gegevens, in overleg met het cliëntsysteem en het multidisciplinaire CJG team.
  • Je vergroot de veiligheid van jeugdigen door het oplossen of beheersen van de crisissituatie;
  • Indien hulpverlening in het vrijwillig kader niet volstaat, leidt de jeugdconsulent de cliënt toe middels de jeugdbeschermingstafel naar de Raad vd Kinderbescherming.