Medewerker Jeugdteam

  • Overige vacatures gezondheidszorg
  • Jeugdarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Medewerker Jeugdteam

Voor een gemeente in de regio Den Haag zijn wij op zoek naar een Medewerker Jeugdteam voor 32-36  uur per week.

Het Jeugdteam is verantwoordelijk voor de gehele Jeugdzorg en je geeft uitvoering aan de Jeugdwet.
Je bent gericht op het inzetten en versterken van de eigen kracht van ouders en het kind. Als medewerker Jeugdteam ondersteun je het gezin bij het vinden van oplossingen en het verkrijgen en behouden van regie.
De veiligheid van het kind/ jongere staat voorop en waar nodig bied je eventueel zelf begeleiding en hulpverlening in het gezin. Daarnaast leidt de medewerker toe naar niet vrij toegankelijke hulpverlening.
Het doel is om te zorgen dat met de juiste aanpak de situatie of het probleem opgelost of verkleint kan worden, waardoor er uiteindelijk mindere zwaardere zorg nodig is en lichte ondersteuning volstaat.

  • Je bent in staat de vraag achter de vraag naar boven te krijgen door het voeren van gesprekken;
  • Je weet de eigen kracht van de ouders en kind te versterken en je bepaalt met ouders en kind de oplossing en het gewenste resultaat;
  • Je stelt samen een ondersteuningsplan op welke gericht is op het behalen van doelstellingen en resultaten;
  • Je stimuleert verantwoordelijk gedrag, spreekt indien nodig de ouders en kind aan op zijn of haar gedrag en stuurt op betrokkenheid en participatie. Je kan tijdelijk de regie van overnemen van de ouders en kind; 
  • Je onderzoekt de situatie van de ouders en kind op meerdere leefgebieden en brengt het netwerk in kaart. Tevens verricht je uitvoerende werkzaamheden die behoren tot het takenpakket van de medewerker team Jeugd.

De kennis van de medewerker Jeugdteam bestaat uit de basisvoorzieningen en hulpmiddelen tot kennis over onder andere: opgroei- en opvoedvraagstukken, verslavingsproblematiek, radicalisering, verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, vraagstukken met betrekking tot werk en inkomen.