Jeugdbeschermer

  • Overige vacatures gezondheidszorg

Jeugdbeschermer

Voor een Jeugdzorginstelling in de regio Den Haag, zijn wij per direct op zoek naar ervaren Jeugdbeschermers voor de duur van 3 maanden.

De Jeugdbeschermer begeleidt gezinnen waarin het kind of de kinderen onder toezicht zijn gesteld, een voogdijmaatregel (heeft) hebben of wanneer er sprake is van een jeugdreclasseringsmaatregel. Hierbij voert de medewerker Jeugdzorg beschermende maatregelen uit en beoordeelt de noodzaak tot het nemen van beschermende maatregelen, eventueel in overleg met externe deskundigen.

Functie-omschrijving;

  • Je voert de regie over het gehele hulpverleningstraject;
  • Je onderhoudt de contacten met de verschillende instanties en betrokken partijen (denk o.a. aan politie, school, huisarts, pleegzorg);
  • Je rapporteert de ontwikkelingen aan de kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming;
  • Je zet de ouders en gezinsleden in hun eigen kracht en je wijst ze op hun verantwoordelijkheden, rechten en plichten;
  • Je onderkent en benoemt de factoren en perspectieven die de ontwikkeling en opvoeding bevorderen en/of belemmeren.