Casusregisseur Huiselijk Geweld

Casusregisseur Huiselijk Geweld

Uithoorn (Bekijk op kaart)

  • Overige vacatures gezondheidszorg
  • Jeugdarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Casusregisseur Huiselijk Geweld

Voor een gemeente in de regio Uithoorn zoeken we een SKJ geregistreerde casusregisseur met ervaring op gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Je maakt onderdeel uit het van het sociaal team binnen de gemeente die de regie voert over meervoudige complexe casuïstiek op verschillende leefgebieden van de bewoners.
Jouw specialiteit ligt echter op de veiligheid m.b.t. kindermishandeling en huiselijk geweld. Je krijgt de ruimte dit verder te ontplooien binnen de gemeente en de samenwerking met de aanverwante partijen zoals de politie verder te verdiepen.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het vaststellen van de veiligheid binnen het gezin;
  • Het verkennen van onderliggende patronen die de risico's induceren evenals het verkennen van de motivatie en oplossende vermogen van de cliënt;
  • Het adviseren inzake de mogelijkheden en werkwijze van het Sociaal Team inzake de problematiek;
  • Het attenderen van de ouders over de gevolgen van kindermishandeling en hun coachen om dit te stoppen;
  • Het opstellen van een veiligheids- en gezinsplan samen met de cliënt/het gezin;
  • Het afleggen van huisbezoeken en eventueel doorverwijzen en plaatsen van cliënten in de opvang indien noodzakelijk;
  • Het deelnemen aan casusoverleggen.