Casemanager Jeugd

  • Overige vacatures gezondheidszorg

Casemanager Jeugd

Voor een gemeente in de regio Hoofddorp zijn wij op zoek naar een ervaren Casemanager Jeugd voor 32-36 uur per week.

Ben jij er van overtuigd dat er veel meer te doen is in de preventie en dat de cliënten in hun eigen kracht gezet moeten worden waarbij ze hun eigen netwerk inzetten en regie pakken? Dit alles ook met het doel om te voorkomen dat de zorg naar de gedwongen hulpverlening moet? Dan sluit deze vacature vast en zeker goed aan bij jou.

In de rol van Casemanager Jeugd geef je informatie en advies aan jeugdigen en opvoeders op alle levensdomeinen. Je vindt het leuk om behoeften en vragen te verhelderen om jeugdigen/opvoeders vooruit te helpen. Ook ondersteun je een gezin in het maken van een ondersteuningsplan. Je past daarbij vraaggericht maatwerk toe op basis van onder andere het uitgangspunt; één gezin, één plan, één regisseur.

Daarnaast is de samenwerking met ketenpartners belangrijk. Je ziet het belang van het versterken van netwerken en neemt daarmee je positie in in de keten. Tot slot ben je alert als het gaat om vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld en reageer je adequaat in deze situaties.

Tevens behoren de volgende werkzaamheden tot jouw takenpakket:

  • Indicaties stellen van aanvragen m.b.t. de Jeugdwet, zowel in zorg in natura als in PGB;
  • Het afleggen van huisbezoeken en het voeren van ‘keukentafelgesprekken’;
  • Het opstellen van beschikkingen;
  • Het schrijven van ondersteuningsplannen;
  • Inwoners stimuleren op eigen benen te participeren in de samenleving;
  • Motiveren van inwoners om hun netwerk te vergroten en contacten te versterken;
  • Contact leggen en afspraken maken met diverse zorgaanbieders;
  • Oppakken van complexe of enkelvoudige aanvragen, waarbij er nauw wordt samengewerkt met de contractmanagers.