Consulent Multidisciplinair Specialistenteam

Consulent Multidisciplinair Specialistenteam

Hoofddorp (Bekijk op kaart)

  • Overige vacatures gezondheidszorg
  • Jeugdarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Consulent Multidisciplinair Specialistenteam

Voor een vacature bij een gemeente in de regio Hoofddorp zijn wij op zoek naar een ervaren Jeugdprofessional voor het Multidisciplinaire Specialistenteam met een expertise op het gebied van ouderenproblematiek.

De consulenten van de Multidisciplinaire Specialisten teams werken vanuit locaties in drie werkgebieden/wijken in de gemeente. De consulenten hebben ieder een specialisme op één van de werkgebieden van de Specialistenteams ( LVB, psychiatire, veiligheid, WMO, participatiewet, jeugd en gezin MPG)

Het Specialistenteam is er voor ondersteuning van professionals uit het veld bij problematiek op meerdere leefgebieden als de professionals aangeven dat er een regisseur nodig is of als zij er zelf niet meer uitkomen (ook als de hulpverlening niet vastgelopen is en als er creatieve maatwerkoplossingen nodig zijn). 

De ondersteuning van het Specialistenteam wordt ingezet bij complexe zaken op meerdere leefgebieden. De ondersteuning kan bestaan uit informatie en advies (inclusief meelopen) en regie en wat daarbij nodig is om de juiste hulp op gang te krijgen.
Als Consulent van het Specialistenteam voer jij zelf geen hulp uit in het gezin, mits dit noodzakelijk is om de hulp en regie op gang te brengen en/ of de professional uit het veld te ondersteunen.

Het is belangrijk dat je bewaakt dat er wordt uitgegaan van de vraag van de inwoners en dat zij ook betrokken worden bij de regie. 

De meerwaarde van het Specialistenteam zit vooral in de regierol en de systeemaanpak, en in creatieve (maatwerk) en duurzame oplossingen (patronen) bij complexe problematiek.