Interventieconsulent

  • Overige vacatures gezondheidszorg
  • Jeugdarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Interventieconsulent

Ben jij een stevig persoon, die een uitdaging niet uit de weg gaat? Heb jij veel ervaring met moeilijke doelgroepen en houd je van outreachend werken? Dan is deze vacature van Interventieconsulent wellicht de baan voor jou!

In deze functie neem je meldingen op van zorgmijders, -missers, overlastgevers, nazorg ex-gedetineerden, PGA, veiligheidshuis, Veilig Thuis, Oranje Huis en slachtoffers binnen het (gezins)systeem.
Als interventiemedewerker ga je de straat op en zoek je de inwoners op. Het outreached werken is de grote de kracht van interventiemedewerker.

de volgende werkzaamheden behoren ook bij deze functie:

  • Je treedt in contact met de cliënt en andere betrokkene en bouwt aan een vertrouwensrelatie;
  • Je verheldert en analyseert de melding en je stelt doelen en gewenste interventies op. Je draagt, indien mogelijk, op korte termijn over naar de reguliere procesregisseur;
  • Je maakt afspraken met dienstverleners over de inzet van ondersteuning, je zoekt samenwerking met dienstverleners en en met het netwerk, sportclubs, scholen, huisartsen, politie etc;
  • Je onderhoudt het netwerk van relevante partners. Je geeft advies (of neemt tijdelijk de procesregierol over) op verzoek bij complexe en-of stagnerende dossiers.