Jeugdbeschermer

  • Overige vacatures gezondheidszorg
  • Jeugdarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Jeugdbeschermer

Ben jij iemand die zich het lot van kinderen aantrekt en alles in het werk wil stellen om voor de veiligheid zorg te dragen van deze kwetsbare doelgroep? Dan is deze vacature mogelijk iets voor jou.
Voor een landelijk opererende Jeugdzorg organisatie zijn wij voor de regio Zeeland / Noord-Brabant west op zoek naar een ervaren Jeugdbeschermer.

De functie van Jeugdbeschermer heeft als taak het uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen in een justitieel kader aan minderjarigen die bedreigd worden in hun ontwikkeling. Deze bemoeienis heeft een wettelijk verplichtend karakter en vindt plaats op basis van een uitspraak (kinderbeschermingsmaatregel) van de (kinder) rechter.

  • Je werkt in een justitieel kader, oefent in voogdijzaken namens de rechtspersoon het gezag uit en bereidt beslissingen en/ of adviezen voor;
  • Je analyseert de probleemsituatie van opgroeiende minderjarigen en vertaalt deze in een hulpverleningsplan;
  • Je organiseert en coördineert de hulp en zorg in thuissituaties en bij uithuisplaatsingen;
  • Je houdt de regie met betrekking tot de uitvoering van het indicatiebesluit en de afstemming met het zorgaanbod en is in crisissituaties beschikbaar;
  • Je onderhoudt een netwerk met deskundigen en zorgaanbieders.