Jeugdpsycholoog SKJ

  • GGZ overig
Deze vacature staat origineel op GGZ Banen .

Jeugdpsycholoog SKJ

Wij zoeken in de regio Amsterdam een Jeugdpsycholoog. Het betreft een vast dienstverband. 

Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor de behandeling van kinderen en hun ouders / verzorgers. De aanmelding vindt vanuit zeer diverse richtingen  plaats: huisarts, KDV, verloskundigen, onderwijs, zelfmelders.

De Jeugdpsycholoog:

  • Werkt actief mee in de behandeling vandiverse klacht ( angst- en depressie) in verschillende settings met kinderen en ouders;
  • Participeert actief in de ontwikkeling van diagnostiek- en behandelprogramma’s;
  • Werkt vanuit verschillende theoretische kaders, waaronder cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, en/of systeemtherapie.

Het betreft een stichting die deel uit maakt van de gemeentelijke organisaties. Je werkt in een team dat gekoppeld is aan de wijkteams. De teams zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van preventieve publieke gezondheidszorg (basispakket jeugdgezondheidszorg), preventie, opvoed- en opgroeiondersteuning en jeugdhulp.