Gezinscoach

  • Overige vacatures gezondheidszorg

Gezinscoach

Voor een landelijk GGZ organisatie zijn wij op zoek naar jeugdzorg professionals, bijvoorbeeld jeugdbeschermers, die hun opgedane vaardigheden op een andere wijze willen inzetten, binnen het vrijwillig kader.

In deze rol houd je je onder andere bezig met psychische problematiek bij kinderen en jongeren, KOPP problematiek, opleidingsvraagstukken en gedragsproblemen binnen multi-problem gezinnen.

Het is een afwisselende baan met als doel de krachten van het kind en het gezin te versterken. Waarbij je nauw samenwerkt met het gezin, het netwerk eromheen en jouw collega's van het multidisciplinair team.

Wij zoeken een stevige persoonlijkheid die in staat is het verschil te maken en die verantwoordelijk is voor:

  • Het eerste contact met het gezin: analyse, formuleren van een gezamenlijk doel en verslaglegging;
  • Het verrichten van therapeutische interventies, al dan niet in crisissituaties;
  • Het inzetten van hulpverleningsmethodieken;
  • Verdere begeleiding binnen het traject, waarbij uitgegaan wordt van positieve benadering en het gezin in hun kracht zetten;
  • Actieve contacten met keten- en netwerkpartners in de sociale kaart;
  • Het leveren van bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening, ook op het gebied van beleidsontwikkeling en methodiekontwikkeling;