Specialist Huiselijk Geweld gemeente

Specialist Huiselijk Geweld gemeente

Uithoorn (Bekijk op kaart)

 • Overige vacatures gezondheidszorg
 • Jeugdarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Specialist Huiselijk Geweld gemeente

Voor een gemeente in de regio Uithoorn zijn wij op zoek naar een Specialist Huiselijk Geweld voor 24 uur per week met SKJ registratie.

De casussen komen binnen via Veilig Thuis. De doelgroep bestaat uit cliënten van alle leeftijden.
Het betreft kortdurende hulp, waarbij je vooral een een adviserende en verwijsrol hebt. Je onderhoudt contact met onder andere JBRA, politie en GGD. 

De volgende werkzaamheden passen bij deze functie:

 • Je herkent signalen en veranderingen in de gezinnen, zoals (huiselijk) geweld, verwaarlozing, eenzaamheid en achterstand;
 • Je geeft informatie aan mensen uit de omgeving die een vermoeden hebben van huiselijk geweld, over veel voorkomende signalen van: psychisch, sociaal en lichamelijk disfunctioneren, fysieke en emotionele onveiligheid, (huiselijk) geweld, verwaarlozing, eenzaamheid en achterstand en over de concrete aanpak hiervan. Zodat zij dit tijdig herkennen en kunnen neerleggen bij de juiste professional of organisaties;
 • Je signaleert vroegtijdig en werkt hierbij, indien nodig, samen met school, politie, woningbouwvereniging of vrijwilligersorganisaties (bijvoorbeeld sportclubs);
 • Je handelt direct in acute en ernstig onveilige situaties;
 • Je neemt deel aan de overleggen van het kernteam. Het kernteam voert regie over meervoudige complexe casuïstiek;
 • Je voegt cliënten in in het kernteamsysteem en registreert hierin.

Verder is de werkwijze binnen het gezin als volgt:

 • Je verkent samen met de cliënt de risico’s en de veiligheidssituatie, de onderliggende factoren/ dynamieken op diverse leefgebieden, de behoeften, het probleemoplossende vermogen en de motivatie van de cliënt;
 • Je hebt oog voor alle gezinsleden en in het bijzonder voor de kinderen in het gezin;
 • Je informeert ouders over de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen, wat zij daarin als ouders kunnen betekenen en activeert ouders om kinderen deel te laten nemen aan het verschillende kinderaanbod slachtoffer huiselijk geweld;
 • Je stelt samen met de cliënt en de betrokken gezinsleden een veiligheidsplan op; 
 • Je onderzoekt samen met de cliënt en zijn netwerk hoe een leven zonder geweld kan worden gerealiseerd, welke hulp daarbij nodig is en welke rol het netwerk daarin kan en wil vervullen;
 • Je legt alles vast in een borgingsplan;
 • Je biedt hulp en coaching bij het stoppen van geweld;
 • Je legt huisbezoeken af en verwijst cliënten indien nodig door;
 • Je bespreekt alle casuïstiek met de gedragsdeskundige;
 • Je attendeert het Kernteam op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij casussen en adviseert over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Je neemt deel aan trainingen/cursussen van het Kernteam.