Consulent Gebiedsteam

 • Overige vacatures gezondheidszorg
 • Jeugdarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Consulent Gebiedsteam

Voor een tijdelijke opdracht zijn wij op zoek naar een ervaren jeugdprofessional voor de functie van Consulent Gebiedsteam voor 24 uur per week in de omgeving van Nijkerk.

In de gesprekken met de gezinnen analyseer je de situatie en bespreek je waar de hulpvraag ligt. De volgende werkzaamheden behoren tot deze functie:

 • Geven van informatie en advies aan inwoners;
 • Inwoners faciliteren bij het zoeken naar oplossingen in het eigen netwerk;
 • Vaststellen voor welke hulpverlening de inwoner in aanmerking komt;
 • Opstellen van een ondersteuningsplan, voor zover mogelijk samen met de inwoner en betrokkenen uit het sociaal netwerk;
 • Bieden van kortdurende ondersteuning en laag frequent contact; 
 • De coördinatie van zorg en het voeren van de regie;
 • Inschatten van de veiligheidssituatie en de veiligheidsrisico die dat met zich meeneemt.

Netwerken

 • Fungeren als schakel, onderhouden van contacten en leggen van verbindingen tussen de voorzieningen;
 • Er wordt gebiedsgericht gewerkt, onze contacten liggen bij scholen, gezondheidscentra, buurthuizen en/of in de wijk;  
 • Onderhouden van de verschillende netwerkcontacten.

Overige

 • Deelname aan casuïstiek bespreking;
 • Deelname aan collegiaal overleg;
 • Deelname aan werkoverleg;
 • Meedenken in beleid- en organisatieontwikkeling.