Bedrijfsarts

  • Bedrijfsarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Bedrijfsarts

Voor onze opdrachtgever, een middelgrote landelijk opererende arbodienstverlener zijn wij op zoek naar een pro-actieve bedrijfsarts.

De bedrijfsarts:

  • Werkt samen met het verzuimteam toe naar een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk van door ziekte uitgevallen medewerkers;
  • Zet interventies in om deze terugkeer te bewerkstelligen;
  • Geeft klanten gevraagd en ongevraagd adviezen over arbeidsomstandigheden;
  • Biedt bedrijfsgeneeskundige ondersteuning van de bedrijfsvoering in brede zin;
  • Geeft beleidsmatig advies omtrent arbo-aangelegenheden;
  • Gaat met klanten ingesprek en weet hierbij de behoefte in kaart te brengen.