Arts Ouderenpsychiatrie

Arts Ouderenpsychiatrie

Enschede (Bekijk op kaart)

  • Verzorgende overig
Deze vacature staat origineel op Verzorgingbanen .

Arts Ouderenpsychiatrie

Voor de functie in de ouderenpsychiatrie en/of de gesloten opname afdeling zoeken wij voor 32 tot 36 uur een Arts Ouderenpsychiatrie. 

Binnen de ouderen psychiatrie worden ouderen met een psychiatrische stoornis behandeld en begeleid. De zorg richt zich op verbetering van de kwaliteit van leven van de cliënten met, zover mogelijk, behoud en bevordering van autonomie. De behandeling is daarom ambulant tenzij klinische zorg noodzakelijk is.

Binnen de gesloten opname afdeling wordt er specialistische zorg geboden gericht op diagnostiek en behandeling, begeleiding en verpleging van volwassenen met een psychiatrische stoornis. De zorg rondom de cliënt is intensief en van complexe aard.
Het voorkomen van dwang en drang en het zo nodig professioneel hanteren van dwang en drang vormt een belangrijk onderdeel van de zorg. Gastvrijheid, betrokkenheid, dienstbaarheid zijn hierbij belangrijke aspecten.

Als (basis-)arts verricht je somatisch onderzoek en psychiatrische diagnostiek (onder supervisie van een psychiater). Je behandelt cliënten zowel medicamenteus als niet-medicamenteus volgens een opgesteld behandelplan. 

Je neemt deel aan de bereikbaarheidsdienst buiten kantoortijd voor de klinische afdelingen.