Arts Verslavingszorg

  • Overige vacatures gezondheidszorg

Arts Verslavingszorg

Voor een organisatie in Zeeland zijn wij op zoek naar een Arts Verslavingszorg.

De Verslavingsarts is verantwoordelijk voor

  • De somatische diagnostiek: doseringen, indicatiestelling, additionele medische behandelingen, medische screening, dossiervorming en controle op dossiers;
  • De behandeling van patiënten die geestelijk en of lichamelijke stoornissen vertonen door verslaving of ten gevolge van middelengebruik;
  • Het vanuit een medisch referentiekader vertalen van ‘practice and evidence based’-richtlijnen naar de individuele patiënt in diens context;
  • Het actief onderhouden van het eigen relatienetwerk, zowel intern als extern.