Nieuw concept voor de jeugdzorg: Gezinshuisouder

Nieuw concept voor de jeugdzorg: Gezinshuisouder

Doetinchem (Bekijk op kaart)

  • Verzorgende overig
Deze vacature staat origineel op Verzorgingbanen .

Nieuw concept voor de jeugdzorg: Gezinshuisouder

De zorg voor kinderen met zware of minder zware psychosociale problematiek schiet in Nederland vaak te kort omdat hulpverleners teveel op afstand zitten. Bureaucratie en regeltjes zorgen ervoor dat juist aan de meest belangrijke voorwaarden niet voldaan is. Het gezinsouderschap  biedt hiervoor een oplossing.

Overweeg je al langer je leven om te gooien om een intensieve, maar essentiële rol te gaan spelen in de residentiële jeugdzorg? Wij bieden een mogelijkheid er helemaal in te duiken. Als gezinshuisouder verweeft je werk zich met je privéleven en andersom. Je werk is je privéleven en je privéleven is je werk.

Voor een zorginstelling in het oosten van het land zijn wij op zoek naar een paar of gezin dat een gezinshuis gaat runnen. Er wordt een woning ingericht in de regio Doetinchem, waar maximaal vier kinderen en jongeren met complexe problematiek gaan wonen.

De gezinshuisouder is een professioneel hulpverlener, je vangt kinderen op in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. De hulpverlening is dialooggericht, flexibel, systemisch en op maat. De organisatie streeft ernaar een zo stabiel mogelijke woonplek voor de jongeren te creëren zodat ze langere tijd, het liefst tot hun 18de jaar, in het gezinshuis kunnen blijven wonen.

Als gezinshuisouder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg, opvoeding en begeleiding van de jeugdigen. Je bent verantwoordelijk voor:

  • Het creëren van een veilige pedagogische leefomgeving waar de jeugdigen zich gezien en op hun gemak voelen; 
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdigen door schooldeelname, contact met hun netwerk, omgeving en vrijetijdsbesteding; 
  • Het ze helpen hun netwerk op te bouwen en contacten te onderhouden met hun ouders, broers, zussen, vrienden en andereen andere familieleden. De problematiek is pittig en de kinderen en ouders hebben al veel meegemaakt. De jeugdigen hebben soms al op meerdere plekken gewoond. 

Je biedt structuur aan en speelt waar nodig in op crisissituatie. Twee weekenden per maand ben je vrij en verblijf in je eigen huis. Er zijn dan vervangende gezinshuisouders die de aanwezige jeugdigen begeleiden. 

De organisatie heeft gekozen voor een intensieve aanpak. Er is veelvuldig contact met de ouders. Voorbeelden van uitdagingen waar deze doelgroep mee te maken heeft zijn het slecht kunnen aanvaarden van autoriteit, motivatieproblemen, faalangst, zeer lage eigenwaarde, stemmingsproblematiek.