Jeugdbeschermer

  • Overige vacatures gezondheidszorg
  • Jeugdarts
Deze vacature staat origineel op Medisch contact .

Jeugdbeschermer

Ben jij een ervaren jeugdbeschermer met een SKJ registratie en aanpakkersmentaliteit? Dan is deze vacature mogelijk iets voor jou.
De Jeugdbeschemer:

  • Werkt in een justitieel kader, oefent in voogdijzaken namens de rechtspersoon het gezag uit en bereidt beslissingen en/ of adviezen voor;
  • Maakt een analyse van de probleemsituatie van opgroeiende minderjarigen en vertaalt deze in een hulpverleningsplan;
  • Organiseert en coördineert de hulp en zorg in thuissituaties en bij uithuisplaatsingen;
  • Houdt de regie met betrekking tot de uitvoering van het indicatiebesluit en de afstemming met het zorgaanbod en is in crisissituaties beschikbaar;
  • Onderhoudt een netwerk met deskundigen en zorgaanbieders.