Tijdelijke functie Freelance Ouderenpsycholoog (PT)

Tijdelijke functie Freelance Ouderenpsycholoog (PT)

Amsterdam (Bekijk op kaart)

  • Niet nader bepaald
  • Niet nader bepaald
Deze vacature staat origineel op GGZ Banen .

Deze vacature is niet meer beschikbaar

Tijdelijke functie Freelance Ouderenpsycholoog (PT)

Voor tijdelijke werkzaamheden (3 maanden, met mogelijk verlenging) bij een opdrachtgever in de ouderenzorg zijn wij op zoek naar een  parttime Freelance Ouderenpsycholoog. Dit kan bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld een psycholoog met een dienstverband die tijdelijk extra kan en wil werken.

De psycholoog houdt zich bezig met PG, somatiek, een groep ouderen met GGZ-problematiek.  Tevens is er een kleinschalig wonen unit.  

Verder is de Freelance Ouderenpsycholoog verantwoordelijk voor:

  • Uitvoering van diagnostiek en behandeling;
  • Het formuleren van behandelplannen en ondersteuning bij de implementatie ervan;
  • Het coördineren van de multidisciplinaire behandelingen,
  • Kwaliteitsborging scholing, coaching en advisering;
  • Psychologisch onderzoek;
  • Het helpen vormgeven van behandelbeleid en zorgprogramma's;
  • Ondersteuning van medewerkers door werkbegeleiding en/ of supervisie.

Functie eisen

De geschikte kandidaat voor deze vacature is een freelance psycholoog die ervaring heeft binnen de ouderenzorg, of een psycholoog die werkzaamheden wil doen naast een huidig dienstverband.

Arbeidsvoorwaarden

ZZP-ers worden uitgenodigd te reageren. Tevens kunt u gedetacheerd worden door Matchpartner. Het betreft werkzaamheden voor minimaal 16 uur per week. Eventueel kan de opdracht verlengd worden na drie maanden.

Bedrijfsprofiel

Onze relatie is een grote zorgaanbieder in de regio Amsterdam, met een groot aantal vestigingen in en buiten de stad. Zij biedt ondersteuning aan een brede doelgroep, van jong tot oud. Dit kunnen mensen zijn die verpleging en verzorging nodig hebben, mensen met een verstandelijke beperking, maar ook mensen met psychische klachten.

Ondanks het feit, dat onze relatie een grote zorgorganisatie is, stelt zij zich als opdracht zo dicht mogelijk bij huis te blijven met als motto; "zorg thuis of zorg als thuis". Zij vertaalt dit door de zorg waar mogelijk in een kleinschalige woonomgeving aan te bieden.

De schaalgroote geeft mogelijkheden tot krachtenbundeling, die kansen biedt voor zorgvernieuwing. Bovendien vormt ze de basis voor een financiel gezonde organisatie.Kortom: groot, krachtig en nabij.

Bedrijfscultuur

Instelling gericht op maatwerk in de zorg. De zorgvraag verandert en het aantal mensen met een hulpvraag neemt de komende jaren fors toe. De beschikbare middelen houden daarmee geen gelijke tred. Bovendien veranderen voorkeuren en opvattingen van cliënten.

Door kleinschalig aanbod, deskundig en toegewijd personeel en een gerichte benadering van de dienst probeert onze relatie daar op in te spelen. Daarbij is er veel ruimte voor de participatie van het netwerk van de client zelf, zodat de zorg gericht en aanvullend is. Maatwerk is de centrale waarde ook in het kwaliteitsbeleid.

Onze opdrachtgever heeft binnen haar organisatie een kennisinstituut ontwikkeld, dat bijdraagt aan het op hoger niveau brengen van kennis en vaardigheden van medewerkers en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening.