Zorginstituut Nederland als werkgever

Zorginstituut Nederland
Zorginstituut Nederland
VAN GOEDE ZORG VERZEKERD

Zorginstituut Nederland is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Zorginstituut heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Dit aandeel levert het Zorginstituut door vier taken uit te voeren:
• stimuleren van het verbeteren van de kwaliteit van zorg;
• adviseren over en verduidelijken van wat tot het basispakket aan zorg behoort;
• doorlichten van het gebruik van zorg in het basispakket;
• beheren van geldstromen in de Zvw en Wlz.
Al ons werk is erop gericht dat iedereen in dit land van goede zorg verzekerd is, niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk.
Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan dat valt onder het ministerie van VWS. Bij het Zorginstituut werken ongeveer 430 medewerkers.


 

 

Nieuwe vacatures van Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.

Impressie Zorginstituut Nederland

Contactgegevens Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland

Eekholt 4
1112 XH Diemen
Tel. 020-7978555

Route Zorginstituut Nederland

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.