Yulius als werkgever

Yulius

Onze cliënten en leerlingen zijn mensen met psychiatrische problemen. Daardoor ondervinden zij beperkingen in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. Ons doel is onze cliënten en leerlingen met onze zorgverlening en ons speciaal onderwijs te helpen zich in hun eigen leefomgeving en in de maatschappij zo goed mogelijk te handhaven.

 
De belangrijkste punten uit de visie van Yulius zijn:
 
Onze organisatie werkt met het bio-psychosociale model aangevuld met levensloopzorg
We bieden zorg en onderwijs op maat
Door ‘van en met elkaar’ te leren kunnen we onze cliënten en leerlingen zo goed mogelijk van dienst zijn
Onze individuele medewerkers ontwikkelen zich voortdurend
Cliënten, leerlingen, medewerkers, verwijzers en financiers kiezen graag voor onze organisatie
 

Nieuwe vacatures van Yulius