Viattence als werkgever

Viattence

Viattence is aandacht
Het zit in de naam van onze organisatie verweven: Viattence is Aandacht. Persoonlijke aandacht, voor u als cliënt, voor uw familieleden en mantelzorgers, voor onze vrijwilligers, voor onze medewerkers en partners waar we intensief mee samenwerken.

Vi…. omdat uw levensverhaal ertoe doet
U bent uniek, dat realiseren wij ons maar al te goed. Daarom verdiepen wij ons in u. In uw leven, uw levensverhaal, uw naaste familieleden en uw sociale en woonomgeving. We bieden u zorg en ondersteuning, passend bij uw levensovertuiging of achtergrond. Iedere cliënt is uniek en heeft een eigen verhaal, ook u.

Attent…. omdat uw glimlach ons cadeau is
Vriendelijkheid kost niets en levert zoveel op. Daarom is dat nu juist wat u van ons kunt verwachten, een vriendelijk woord, aandacht voor de mooie momenten in het leven, wij zijn bij u te gast en zo gedragen wij ons ook.

Sense… omdat we aanvoelen waar uw kracht ligt
U kent ons en wij kennen u, daarom kunnen we inschatten wat u zelf kunt en ondersteunen wij u bij dat waar u hulp bij nodig heeft. U geeft aan wat u wilt, hoe en wanneer en wij bieden u de zorg en ondersteuning die bij u past.

Dat betekent de naam Viattence.

 

Aandacht is ook een van de kernwaarden van Viattence

Kernwaarden
Viattencemedewerkers werken vanuit de volgende kernwaarden:

Aandacht
Warmte
Betrokkenheid
Zorg
Eenvoudig te onthouden als AWBZ.

De missie en visie van Viattence zijn als volgt beschreven:

Missie van Viattence
Wij willen mensen die om welke reden dan ook afhankelijk zijn geworden van anderen ondersteunen en helpen met passende zorg, dienstverlening en/of huisvesting. We willen daarbij aansluiten bij hun levensloop en ondersteuning bieden om de eigenwaarde zoveel mogelijk te behouden.

Daarbij proberen we zoveel mogelijke ‘het goede’ te doen en ongewenste effecten te vermijden.

Visie van Viattence
Viattence wil met het zorgaanbod zoveel mogelijk aansluiten bij de situatie van de cliënt en de cliënt zoveel mogelijk de regie en verantwoordelijkheid over het eigen leven laten behouden. Dat doen we op basis van een in overleg opgesteld zorgleefplan en vullen dat in met een kwalitatief hoogwaardig zorg- en dienstverleningsaanbod, vanuit dienstbaarheid en betrouwbaarheid en met respect voor ieders eigenheid en levensovertuiging.

Dat is wat wij bedoelen met: de zorg en ondersteuning die u wenst! 

Nieuwe vacatures van Viattence

Viattence heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.

Impressie Viattence

Contactgegevens Viattence

Viattence

Eperweg 33
8181 ET Heerde
Tel. 0578 – 668 449

Route Viattence

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.