Veilig Thuis Flevoland als werkgever

Veilig Thuis Flevoland

Veilig Thuis Flevoland maakt zich er hard voor dat iedere burger van Flevoland, ongeacht leeftijd of woonsituatie, kan leven of opgroeien in een veilige thuissituatie, vrij van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis Flevoland is het expertisecentrum en advies- en meldpunt voor iedereen in Flevoland die zelf te maken heeft met of een vermoeden heeft van huiselijk geweld, kindermishandeling dan wel een situatie van acute onveiligheid voor mensen van 0 – 100 jaar.  Onze eerste zorg is veiligheid voor kinderen én volwassenen. Wij bieden voorlichting, advies, begeleiding, toeleiding naar hulpverlening, crisisinterventie, onderzoek en procesregie. Samen met betrokkenen werken wij aan het opheffen van onveiligheid en aan een duurzaam veilige toekomst. Veilig Thuis Flevoland is een onderdeel van Blijf Groep.

Nieuwe vacatures van Veilig Thuis Flevoland

Veilig Thuis Flevoland heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.