Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen als werkgever

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen

SPH staat voor Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen. SPH is eenberoepspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb).

Het fonds realiseert, als verplicht gesteld beroepspensioenfonds, pensioen voor de volgende categorieën deelnemers:

1. vrijgevestigd huisartsen
2. huisartsen in dienstverband (vanaf 1 januari 2007)
3. waarnemend huisartsen (vanaf 1 januari 2009)

Het bestuur van het fonds wordt gevormd door de deelnemers aan de regeling, één pensioengerechtigde van het fonds en maximaal twee externe deskundigen. De deelnemers zijn zeer betrokken bij het fonds en de regeling. In termen van belegd vermogen is het fonds het grootste beroepspensioenfonds.

SPH is een verplicht gesteld beroepspensioenfonds. Dit betekent dat vrijwel alle huisartsen in Nederland verplicht zijn deel te nemen aan het fonds. In de wet is geregeld dat een beroepspensioenregeling alleen verplicht gesteld kan worden als er draagvlak voor is bij de beroepsgenoten en wanneer er solidariteit binnen de beroepspensioenregeling bestaat. Om representativiteit en solidariteit te waarborgen is de Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV) opgericht. De representativiteit voor SPH is voor het laatst in 2014 getoetst en was met ca. 89% ruimschoots voldoende. 
SPH staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Nieuwe vacatures van Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.

Contactgegevens Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen

SPH

Noordweg Noord 150
3704 JG ZEIST

Route Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.