Stichting ITON, Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen als werkgever

Stichting ITON, Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen

Over ITON
De Stichting ITON, Instituut voor toegepaste neurowetenschappen, werkt samen met de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). De samenwerking tussen ITON en VU-FGB is voortgekomen uit het gedeelde inzicht dat:

- gedrag en beweging niet los gezien kunnen worden van emotie, cognitie en hersenprocessen: bewegings- en neurowetenschappen zijn onlosmakelijk verbonden;
- wetenschap een maatschappelijke relevantie dient te hebben;
- de kloof tussen wetenschap en praktijk overbrugd kan worden door de toepassingsmogelijkheden van gedrags-, bewegings- en neurowetenschappelijke inzichten te onderzoeken o.a. op het gebied van therapie en revalidatie, onderwijs, sport en muziek.

De ontwikkeling van de neurowetenschappen is de laatste jaren enorm versneld, enerzijds op microscopisch niveau (bijv. genetische sturing van neuronfunctie), anderzijds in relatie tot menselijk gedrag en cognitie (bijv. door beeldvormende technieken) en tenslotte op klinisch niveau: inzicht in de problematiek na hersenbeschadiging. Het ITON tracht in samenwerking met de FGB de toegankelijkheid van dit uitgebreide wetenschapsgebied voor de dagelijkse praktijk te vergroten.

Doelen
Het ITON tracht de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen door toepassingsmogelijkheden van neurowetenschappelijke inzichten te onderzoeken, o.a. op de volgende gebieden:

- gevolgen van hersenbeschadiging (hersentrauma, CVA)
- herstel na hersenbeschadiging
- invloed van therapie en training: neurorevalidatie
- het chronische pijnprobleem
- leren van motorische vaardigheden; training en coaching, o.a. op het gebied van sport en muziek
- opvoeding en onderwijs

Activiteiten
Het ITON werkt via verschillende lijnen aan de gestelde doelen:

- multidisciplinaire opleiding Neurorevalidatie (18 dagen, voor medici, paramedici, psychologen, leraren en trainers)
- diverse cursussen (één tot enkele dagen, over diverse onderwerpen)
- teamscholingen op locatie, voor een volledig behandelteam in ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen (en ev. andere instellingen)
- cursusdagen en lezingen op locatie, op het gebied van de toegepaste neurowetenschappen (diverse onderwerpen, zie onder “Lezingen en cursussen op maat“)
- projecten op het gebied van neurorevalidatie en pijn
- publicaties: boeken, artikelen, voorlichtingsmateriaal
- adviezen en ondersteuning, bijv. bij afstudeer- of promotieonderzoek

Voor uitgebreide informatie over Stichting ITON zie www.stichtingiton.nl

Nieuwe vacatures van Stichting ITON, Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen

Stichting ITON, Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.

Impressie Stichting ITON, Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen

Contactgegevens Stichting ITON, Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen

Stichting ITON

Leliestraat 7C
2011 BL Haarlem
Tel. 023 - 53 41 641

Route Stichting ITON, Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.