Martini Ziekenhuis als werkgever

Martini Ziekenhuis
De organisatie
In het Martini Ziekenhuis werken ruim 2.918 medewerkers. We hebben 31 specialismen in huis, waarvoor zo'n 150 specialisten zich inzetten. In 2012 telden we 33.048 opnames, 33.777 dagverplegingen en waren er 395.097 polikliniekbezoeken.

Achter deze grote getallen gaat een organisatie schuil die hoogwaardige zorg met een menselijke maat wil leveren. Hier vindt u achtergrondinformatie over ons ziekenhuis en het beleid. Zo kunt u zich een beeld vormen van wie wij zijn en wat ons beweegt.

Zorgvisie Martini Ziekenhuis
Minder bedden, meer patiënten, kortere opnameduur, meer dagverpleging en poliklinische behandelingen. Het is een greep uit de trends die gaande zijn in de gezondheidszorg. Ook de samenwerking met lokale partners zoals huisartsen, thuiszorg en de omliggende verpleeghuizen wordt steeds verder geoptimaliseerd en geïntensiveerd.

De snelle veranderingen en toekomstige ontwikkelingen vragen van een ziekenhuis flexibiliteit in het zorgconcept en flexibiliteit van het gebouw. Het nieuwe Martini Ziekenhuis speelt hier in haar IFD bouwconcept op in.

Planbare zorg en acute zorg zijn gescheiden en krijgen elk hun eigen routing en daarbijbehorende faciliteiten (liften etc.). Er wordt gewerkt met een duidelijke en logische clustering van met elkaar samenwerkende disciplines ('moeder en kind'). Het patiëntgericht organiseren is uitgangspunt geworden voor de opzet van nieuwe ontwikkelingen zoals de Mammapoli, Joint Care, Hartfalenpoli, Preoperatieve screening en Dagdiagnostiek voor mensen met Parkinson.

Voor de uitoefening van de zorg worden in het nieuwe ziekenhuis uiteraard ook de mogelijkheden van nieuwe informatietechnologie benut. Het elektronisch patiëntendossier, internetaansluiting op de patiëntenkamers en specialistenconsultatie door huisartsen via internet zijn hier voorbeelden van.   

Nieuwe vacatures van Martini Ziekenhuis

Martini Ziekenhuis heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.

Impressie Martini Ziekenhuis

Contactgegevens Martini Ziekenhuis

Martini Ziekenhuis

Van Swietenplein 1
9728 NT Groningen
Tel. (050) 524 5245

Martini Ziekenhuis

Van Swietenplein 1
9728 NT Groningen
Tel. (050) 524 5245

Route Martini Ziekenhuis

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.