Lentis als werkgever

Lentis

Over Lentis

Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. We verlenen hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Cliënten kunnen bij ons terecht na een verwijzing van huisarts of specialist. Lentis bestaat al sinds 1873.
 
Zorggroepen Lentis

Bij Lentis hebben we zorggroepen:
 
  • Lentis Volwassenenpsychiatrie biedt allerlei soorten hulp aan jongeren en volwassenen tot 65 jaar die psychische of psychiatrische problemen hebben. Het kan gaan om lichte of om zwaardere problemen die het gewone leven verstoren. Voorbeelden zijn angst, rouwproblemen, eenzaamheid, eetproblematiek, depressie en bipolaire stoornissen.
  • PsyQ biedt hulp aan volwassenen voor de meest voorkomende psychische problemen (angst, depressie en dergelijke). PsyQ is een samenwerkingsverband van ggz instellingen, waaronder Lentis.
  • Basis ggz Lentis is voor volwassenen met lichte tot matige psychische problematiek. Ook mensen met langdurende psychische problematiek die goed willen blijven functioneren en terugval willen voorkomen zijn bij Basis ggz Lentis aan het juiste adres.
  • Dignis, de ouderentak van Lentis, biedt kwetsbare en afhankelijke ouderen die aangewezen zijn op zorg, een veilig onderkomen. Patiënten en inwoners houden zo veel mogelijk de regie op hun eigen behandeling.
  • Jonx, (vooral) de jongerentak van Lentis, helpt kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek. En betrekken daarin hun ouders of verzorgers. Jonx biedt ook hulp aan volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
  • Forint (forensische ggz en intensieve psychiatrie) is voor mensen die complexe en langdurige psychiatrische problemen hebben. Als gevolg daarvan vertonen ze delictgedrag of ander grensoverschrijdend gedrag. Forint werkt samen met justitie.

Nieuwe vacatures van Lentis

Lentis heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.

Contactgegevens Lentis

Lentis

Hereweg 80
9725 AG Groningen
Tel. 088 – 114 00 00.

Route Lentis

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.