Laurentius Ziekenhuis als werkgever

Laurentius Ziekenhuis

 

OVER LAURENTIUS

Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners van de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. We hebben sterke wortels in de regio Midden-Limburg en dat is de basis van ons ziekenhuis. Alle patiënten die medisch-specialistische zorg nodig hebben, kunnen die in of via het ziekenhuis ontvangen.

Visie
We bieden zorg zoals je voor jezelf zou wensen als je patiënt bent, met aandacht, optimisme, deskundigheid en respect. Uiteraard blijft de individuele behoefte van de patiënt steeds de leidraad bij ons werk en staan we patiënten bij op een wijze die bij hen past. De vier waarden die we hanteren (aandacht, optimisme, respect en deskundigheid) zijn de basis van ons handelen en verwoorden kernachtig de inspiratie in ons werk.

  • We geven mensen de aandacht die zij verdienen: we willen patiënten het gevoel geven dat zij welkom zijn, we willen een sfeer van gastvrijheid creëren. We willen hen alle aandacht en aandachtigheid geven die hen toekomt. Patiënten zijn bij het Laurentius Ziekenhuis geen nummers, maar mensen.
  • We bieden patiënten moed en steun, zodat zij zich gesterkt weten om de gevolgen van hun ziekte of aandoening te dragen. Patiënten moeten zich in goede handen voelen, vertrouwd en op hun gemak. Het optimisme dat we uitdragen betekent niet dat we onrealistische informatie geven, maar wel dat we patiënten en hun naasten vooral wijzen op mogelijkheden in plaats van beperkingen.
  • Deskundigheid mag van ons verwacht worden, in alle geledingen van onze organisatie. Die deskundigheid is niet alleen een waarborg voor veilige zorg die we patiënten bieden. Maar is ook een stimulans voor onze eigen organisatie om te blijven werken aan scholing en ontwikkeling van onze eigen medewerkers.
  • Respect is de basis van ons handelen. Deze waarde vraagt een openheid voor de eigenheid en het bijzondere van het individu en van de situatie. Respect komt naar voren in het respecteren van iemands privacy, zowel ruimtelijk, fysiek, als met betrekking tot de informatie over iemand. Ook wij, als medisch specialisten en medewerkers, verdienen gelijkelijk respect van patiënten en bezoekers.

Missie?
Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor de regio Midden-Limburg. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het goed organiseren van de zorg, zodat wij patiënten goede zorg bieden en zodat zij veilig, snel en efficiënt geholpen worden.
Goede zorg omvat meer dan alleen ziekenhuiszorg. We werken daarom vanzelfsprekend samen met andere partijen, zoals huisartsen of derdelijns instellingen. We vervullen daarbij een portaalfunctie en staan patiënten bij om de zorg te krijgen die zij nodig hebben, ook als zij die niet bij ons kunnen ontvangen.

Het ziekenhuis:

  • levert kwalitatief hoogstaande, klantgerichte, toegankelijke en efficiënte zorg,
  • voor het volledige pallet aan toegepaste medisch specialistische zorg,
  • en de daartoe benodigde verpleging en verzorging,
  • in samenwerking met meerdere zorgaanbieders.

Nieuwe vacatures van Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Ziekenhuis heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.

Impressie Laurentius Ziekenhuis

Contactgegevens Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Ziekenhuis

Monseigneur Driessenstraat 6
6043 CV ROERMOND
Tel. 0475 382 222

Route Laurentius Ziekenhuis

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.