Landelijke Huisartsen Vereniging als werkgever

Landelijke Huisartsen Vereniging

De LHV is een vereniging. Dit betekent dat onze leden centraal staan. Zij bepalen het beleid en onze dienstverlening.


Ledenraad
De Ledenraad is het hoogste orgaan van de LHV. De Ledenraad komt minimaal vier keer per jaar bijeen en tijdens deze bijeenkomsten worden het beleid, de jaarrekening en de begroting besproken. Ook benoemt de Ledenraad het landelijk bestuur.
 
Bestuur
Het bestuur van de LHV bestaat uit vijf leden met ieder een eigen aandachtsgebied. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid. De directie stuurt het bureau aan.
 
Huisartsenkringen
De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft 23 huisartsenkringen. Ieder LHV-lid is lid van de huisartsenkring waar hij of zij werkt of woont (dit laatste geldt voor waarnemers).
 
Bureau
Zeven regionale bureaus ondersteunen de huisartsenkringen bij hun werkzaamheden. Daarnaast is er een landelijk bureau dat overkoepelende zaken regelt. Onze leden bepalen welke diensten het bureau levert.
 
De LHV heeft ook een Apotheekhoudende Afdeling die de belangen van alle (ca. 500) apotheekhoudende huisartsen in Nederland behartigt. De Afdeling Wadi behartigt de belangen van waarnemers, huisartsen in loondienst en Hid(ha)'s.

Nieuwe vacatures van Landelijke Huisartsen Vereniging

Landelijke Huisartsen Vereniging heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.