Koraal Groep als werkgever

Koraal Groep

Binnen Koraal staan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied centraal. Wij zijn actief op de terreinen jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie.

 
Koraal Jeugdzorg
Koraal is met vier locaties actief binnen de jeugdzorg: De Hondsberg, De La Salle, Gastenhof en Maashorst. Hierbij onderscheiden we twee doelgroepen. Kinderen met een ernstige gedragsproblematiek en kinderen en jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking, al dan niet gecombineerd met psychiatrische problemen en/of een ernstige gedragsproblematiek. 
 
Koraal Gehandicaptenzorg
St. Anna, Maasveld en Op de Bies zijn binnen Koraal de drie zogenoemde VG-instellingen: locaties die actief zijn op het gebied van de gehandicaptenzorg. De drie organisaties bieden hoofdzakelijk verblijf en ambulante dienstverlening voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en hun familie. Deze doelgroep kan hier ook terecht voor aanverwante dienstverlening, zoals dagbesteding, vrijetijdsbesteding, begeleid werken, begeleid wonen, gespecialiseerde thuiszorg en advies.
 
Koraal Onderwijs
Binnen Koraal richten Saltho Onderwijs, Het Driespan en Maashorst zich op onderwijs. Saltho Onderwijs bestaat uit vijf scholen met 1.000 leerlingen voor speciaal onderwijs in Oost-Brabant. Het Driespan heeft twaalf scholen voor dezelfde doelgroep in West-Brabant, met in totaal 1.550 leerlingen. Maashorst verzorgt via de school De Vlinder speciaal onderwijs voor normaal begaafde kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.

Nieuwe vacatures van Koraal Groep

Koraal Groep heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.