HNO Hospital als werkgever

HNO Hospital

Curacao Medical Center (CMC) is het nieuwe ziekenhuis dat in 2019 haar deuren opent op Curaçao. De realisatie van CMC heeft effect op het gehele zorglandschap en heeft ‘cliënt centraal’ als leidend principe. Het besturingsmodel van CMC gaat uit van de balans tussen sturen op kwaliteit van zorg (primaire proces) en het waarborgen van een duurzame bedrijfsvoering. Er wordt gestreefd naar een ‘value based healthcare’ met de hoogst mogelijke uitkomst van zorg en correcte bejegening. De besluitvorming vindt plaats volgens het uitgangspunt van collegiaal bestuur. Voor meer informatie bezoekt u https://hno.hospital/. 

Nieuwe vacatures van HNO Hospital

HNO Hospital heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.

Impressie HNO Hospital