Het Oogziekenhuis Rotterdam als werkgever

Het Oogziekenhuis Rotterdam
Het Oogziekenhuis Rotterdam is in Nederland dé superspecialist specifiek voor uw ogen, zonder daarbij uw menselijke gevoelens te veronachtzamen. Kortom "zorg voor het oog, oog voor de zorg". Wij zijn daartoe:
 • Toonaangevend
 • Innovatief
 • Kennisgedreven
 • Betrokken
 
In een geruststellende omgeving passen wij technologisch hoogstaande oogheelkunde toe, de nieuwste behandelingen met de minste risico's en het best voorspelbare eindresultaat. Patiëntveiligheid betekent voor ons een efficiënte organisatie waar behandeling in goed overleg met u geschiedt, dankzij een zeer goede voorlichting.
 
Het Oogziekenhuis Rotterdam is als Center of Excellence hét kennis- en behandelcentrum voor oogheelkundige zorg. Wij werken daarvoor samen met de beste oogklinieken in de wereld (o.a. World Association of Eye Hospitals) en gebruiken principes uit het bedrijfsleven (KLM, Albert Heijn, Toyota) om de zorg kwalitatief beter en veiliger te verlenen.
 
Angstreductie bij patiënten is het leidend principe voor ons handelen. Wij worden daarin gesteund door een hoge patiënttevredenheid, waardering in de vorm van prijzen van vooraanstaande instituten voor onze innovatie, patiëntveiligheid, bedrijfsvoering en vormgeving. Het Oogziekenhuis heeft het hoogste percentage verwijzingen vanuit heel Nederland, patiënten en verwijzende oogartsen die ons zien als kennisbaken in de oogheelkunde.
 
Het Oogziekenhuis Rotterdam stimuleert een optimale afstemming tussen de diverse professionals in de oogzorg in geheel Nederland. Hiertoe is Het Oogzorgnetwerk opgericht waarin opticiens, optometristen, oogrevalidatie inrichtingen en oogartsen in diverse ziekenhuizen verspreid over Nederland samenwerken.
 
Het Oogziekenhuis Rotterdam is financieel gezond.
 
Kerntaken
Het Oogziekenhuis Rotterdam vervult de volgende functies:
 
Patiëntenzorg:
 • De tweedelijns/reguliere oogheelkundige medische zorg voor met name de regio Rijnmond.
 • De derdelijns-/topklinische, gecompliceerde, oogheelkundige medische zorg. Patiënten uit het hele land worden verwezen door oogartsen uit algemene ziekenhuizen en academische centra. De helft van de operaties vindt plaats bij patiënten van buiten Rotterdam.
 • De niet verzekerde oogheelkundige oogzorg. Deze geschiedt in Oogziekenhuis Focuskliniek.

Opleiding:
 • De grootste opleiding van basisartsen tot oogarts. Deze opleiding duurt 5 jaar. Oogartsen in opleiding werken onder supervisie van stafartsen.
 • De superspecialisatie voor oogartsen, fellows, die zich in een bepaald deelgebied van de oogheelkunde verdiepen (bijvoorbeeld netvlieschirurg of hoornvlieschirurg).
 • Opleiding voor medisch ondersteunend personeel waaronder de opleiding tot technisch oogheelkundig assistent (TOA).

Onderwijs:
 • Stagiaires, co-assistenten, in opleiding tot basisarts aan de Erasmus Universiteit.
 • Stagiaires, van diverse opleidingen voor verpleegkunde, medisch ondersteunde opleidingen en managementopleidingen in de zorg.

Research:
 • Het wetenschappelijk onderzoek is ondergebracht in het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.) dat gevestigd is in het OOGhuis op Schiedamse Vest 160 naast Het Oogziekenhuis. Het wetenschappelijk onderzoek geschiedt vaak in samenwerking met afdelingen van het Erasmus Medisch Centrum en met andere vooraanstaande instituten en universiteiten in binnen- en buitenland.
 • Naast dit medisch onderzoek vindt ook onderzoek plaats naar de kwaliteit en organisatie van de oogheelkundige zorg onder andere in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit.
 • Met de oogheelkundige afdeling van het Erasmus MC is specifiek voor het gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek een aparte organisatie opgericht (C.O.R.R.).

Nieuwe vacatures van Het Oogziekenhuis Rotterdam

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.