GGD Zeeland als werkgever

GGD Zeeland

De gezondheid van alle Zeeuwen bewaken, beschermen en bevorderen. Dat is waar de GGD voor staat. We werken in opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten. Onze missie is: samen werken aan een gezond en veilig bestaan en sluitende zorg voor burgers in Zeeland.

 

Publieke Gezondheid

Gezond zijn en blijven willen we allemaal. Via Publieke Gezondheid draagt de overheid hieraan bij. De publieke gezondheidszorg richt zich op het voorkómen van ziekte, niet op het behandelen daarvan. Het gaat vaak om zorg waar mensen niet zelf om vragen, maar die wel nodig is voor een gezonde samenleving. De GGD werkt hierbij nauw samen met andere partijen in de provincie, zoals jeugd- en thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties, sportverenigingen en onderwijs.

Een leven lang meedoen

Gezondheid zien we tegenwoordig als het vermogen van mensen zich aan te passen aan alle omstandigheden in het leven en een eigen regie te blijven voeren. Een omschrijving die prima aansluit bij de tijd waarin wij leven. We kijken nu vooral naar wat iemand zelf kan, al dan niet met hulp vanuit de eigen omgeving. Pas als dat niet (meer) gaat, kunnen mensen een beroep doen op de overheid. GGD Zeeland gelooft dat er in het leven van mensen ijkpunten zijn waarop extra aandacht voor gezondheid belangrijk is en je met vroeg signaleren grote gezondheidswinst kunt boeken.

Basispakket en maatwerk voor gemeenten
Gemeenten bepalen welke producten ze willen afnemen op het gebied van Publieke Gezondheid. Er is een gezamenlijk basispakket en daarnaast bepalen zij op regio- of individueel niveau wat ze hun inwoners nog meer willen aanbieden. Het basispakket dat iedere Zeeuw minimaal zou moeten krijgen ligt vast in de wet Publieke Gezondheid. Dat zijn vooral taken op het terrein van collectieve preventie, infectieziektenbestrijding en jeugdgezondheidszorg.
Daarnaast bepalen gemeenten zelf wat ze voor hun gemeente verder nog nodig vinden om te doen. Cijfers over de gezondheidssituatie in de gemeente (epidemiologisch onderzoek) helpen gemeenten bij het maken van keuzes.


Bekijk het overzicht van reguliere GGD-taken
Bekijk het overzicht van onze taken in crisissituaties

Nieuwe vacatures van GGD Zeeland

GGD Zeeland heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.

Impressie GGD Zeeland

Contactgegevens GGD Zeeland

GGD Zeeland

Westwal 37
4461 CM Goes
Tel. 0113-249400

Route GGD Zeeland

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.