Erasmus MC als werkgever

Erasmus MC

Erasmus MC Zichtbaar Beter

 
Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het Erasmus MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. Bij ons werken denkers die doen. Gedreven aanpakkers die met veel verstand van zaken de kennis over ziekte en gezondheid vergroten, de diagnostiek en behandeling van zorg verbeteren en voortdurend zoeken naar manieren om te vernieuwen. Zodat we -samen met onze partners- patiënten én mensen met een zorgvraag nog beter kunnen helpen en tegelijkertijd gezonde mensen gezond houden.
 
Onze missie
 
Het Erasmus MC staat voor een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs.
 
Onze diepste overtuiging is dat we de zorg beter kunnen maken en gezonde mensen zo lang mogelijk gezond willen houden. Gedreven en nuchter zijn we daarom altijd op zoek naar vernieuwing, naar de beste diagnostiek en behandelmethodes en de nieuwste inzichten op het gebied van gezondheid en preventie. Maar innoveren alleen is geen doel op zich. Door te innoveren, willen we de gezondheidszorg vooruit helpen. Professionals die door het Erasmus MC zijn opgeleid, verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch handelen, zodat patiënten en mensen met een zorgvraag hier optimaal van profiteren. Innoveren en goede bejegening gaan bij het Erasmus MC hand in hand. Onze visie geeft een ambitieus beeld van wat het Erasmus MC in 2018 wil zijn en wat onze meerwaarde is:
 
Onze visie
 
Het Erasmus MC is erkend leidend in innovaties voor gezondheid en zorg.
 
Zichtbaar Beter
 
De dingen die we doen, willen we als Erasmus MC zichtbaar beter doen. We werken hard aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. En maken voor onze patiënten, studenten en andere belanghebbenden zichtbaar wat we doen en waarin we excelleren. Samen de gezondheidszorg zichtbaar beter maken.

Kernwaarden
 
Verantwoordelijk, Verbindend en Ondernemend. Dat zijn de basisprincipes van het Erasmus MC. Ze staan niet op zichzelf, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ondernemend zijn in het Erasmus MC kan bijvoorbeeld alleen als je dat verantwoordelijk en in verbinding doet.
 
Onze ambities en doelen
 
Wij werken vanuit onze missie aan het realiseren van visie en ambities. Keuzes maken is daarbij noodzakelijk. Daarom hebben we ambities en doelen gesteld die we de komende vijf jaar willen bereiken. Deze geven focus en richting aan ons handelen.
 
Leidend in meer waarde toevoegen
Een organisatie met een herkenbaar profiel
 
Kernwaarden
 
Verantwoordelijk
Bij het Erasmus MC nemen en krijgen we verantwoordelijkheid en leggen we verantwoording af. Aan de patiënt en zijn naasten bijvoorbeeld, aan de mens met een zorgbehoefte, aan de student, aan de maatschappij én aan elkaar. Ons werk is zinvol: wij doen de juiste dingen en die doen we goed. Wij zijn professioneel en integer, maar tegelijkertijd ook open. We delen kennis en inzichten. Anderen mogen ons aanspreken op ons resultaat en gedrag. Of het nu gaat om het gedrag van de medewerkers van het Erasmus MC als individu, of op dat van onze organisatie als geheel.
 
Verbindend
Verbinden is voor het Erasmus MC een manier om te verbeteren en te vernieuwen. Samen bereik je immers meer. Medewerkers zijn teamspelers die zich verbonden voelen met patiënten, studenten en het Erasmus MC. Ze zijn betrokken, geïnteresseerd en tonen inlevingsvermogen. Met partners, binnen en buiten onze organisatie, werken we samen op basis van vertrouwen en respect. Als Erasmus MC staan we midden in de samenleving. Met onze blik naar buiten staan we open voor vragen en wensen van de patiënt, de student en de maatschappij. Nu én in de toekomst.
 
Ondernemend
Waar het Erasmus MC mogelijkheden ziet voor vernieuwing of verbetering, nemen we initiatief. Het Erasmus MC is initiatiefrijk: we signaleren kansen en anticiperen daarop. We wachten niet af, maar weten van aanpakken en kaarten dingen aan. Vol durf, ambitie en optimisme.
 
Ambities en doelen
 
Leidend in meer waarde toevoegen
We willen leidend zijn als het gaat om het creëren van toegevoegde waarde voor de patiënt en de maatschappij. Dit ook inzichtelijk maken. Niet alleen op medisch-inhoudelijk vlak, maar ook op organisatorisch en financieel-economisch gebied. Dat moeten we de komende jaren steeds effectiever en efficiënter doen. We streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Zo kunnen we goede en betaalbare zorg blijven aanbieden. Ook zetten wij ons in om maatschappelijke problemen op het gebied van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg, onderwijs en wetenschap aan te pakken. We zorgen dus ook voor zorg in de toekomst.
 
Een organisatie met een herkenbaar profiel
Je kunt niet overal in excelleren. Daarom maken we in de komende twee jaar keuzes als het gaat om de inhoud van ons werk. Onze financiële middelen dwingen ons daar ook toe. In afstemming met onze omgeving stellen we een aantal speerpunten vast. Deze zorgen bovendien voor een herkenbaar profiel van het Erasmus MC. Onderzoek is daarbij leidend: de keuzes die we daarin maken, bepalen de keuzes in de zorg en de inrichting van het onderwijs. Als het gaat om zorg, verleggen wij de komende jaren de focus naar complexe en innovatiegerelateerde zorg, waarbinnen uiteraard ook acute zorg passend binnen dit profiel een plaats heeft.
 
De ambities van het Erasmus MC sluiten naadloos aan bij het topsectorenbeleid van de Nederlandse overheid. Ons onderzoek voor Life Sciences & Health behoort tot de internationale top. Het levert niet alleen een grote bijdrage aan de kwaliteit van gezondheid, maar ook oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en meer bedrijvigheid en economische welvaart. De Medical Delta draagt bij aan de topsector High Tech en maakt Nederland in deze sector internationaal onderscheidend.

Nieuwe vacatures van Erasmus MC

Erasmus MC heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.

Contactgegevens Erasmus MC

Erasmus MC

Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
Tel. 010 704 0704

Route Erasmus MC

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.