Blijf Groep als werkgever

Blijf Groep

Blijf Groep heeft als doel het stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in relaties van volwassenen en kinderen. Het is een organisatie met ruim 300 medewerkers. Het werkgebied ligt in Noord-Holland, Flevoland en Gooi en Vechtstreek. 

Veilig Thuis Flevoland maakt zich er hard voor dat iedere burger van Flevoland, ongeacht leeftijd of woonsituatie, kan leven of opgroeien in een veilige thuissituatie, vrij van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis Flevoland is het expertisecentrum en advies- en meldpunt voor iedereen in Flevoland die zelf te maken heeft met of een vermoeden heeft van huiselijk geweld, kindermishandeling dan wel een situatie van acute onveiligheid voor mensen van 0 – 100 jaar.  Onze eerste zorg is veiligheid voor kinderen én volwassenen. Wij bieden voorlichting, advies, begeleiding, toeleiding naar hulpverlening, crisisinterventie, onderzoek en procesregie. Samen met betrokkenen werken wij aan het opheffen van onveiligheid en aan een duurzaam veilige toekomst. Veilig Thuis Flevoland is een onderdeel van Blijf Groep.

Nieuwe vacatures van Blijf Groep

Blijf Groep heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.

Contactgegevens Blijf Groep

Blijf Groep

Postbus 2938
1000 CX Amsterdam

Route Blijf Groep

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.