Bartiméus als werkgever

Bartiméus

Over Bartiméus

Bartiméus is in 1915 in Utrecht opgericht als 'Vereeniging tot bevordering van christelijke opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en jongelieden'. In 100 jaar tijd is Bartiméus uitgegroeid tot een expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen.

De visie van Bartiméus

Bartiméus wil een bijdrage leveren aan een goed leven voor mensen die slechtziend of blind zijn. Niet meer alleen voor 'kinderen en jongelieden' zoals 100 jaar geleden, maar voor mensen van alle leeftijden en in alle levensfasen. Kwaliteit van leven bepalen de mensen die slechtziend of blind zijn zelf. Zij voeren de regie over hun leven en maken hun eigen keuzes. Onze professionele medewerkers ondersteunen hen hierbij. Daarbij zijn wij ons continue bewust van de constante en snelle veranderingen in de samenleving. Alleen in gezamenlijkheid zijn we in staat om tot passende antwoorden te komen.

Kennis

Bartiméus heeft veel kennis en ervaring in het ondersteunen van mensen met een visuele en/of bijkomende beperking. Als we de kennis (nog) niet hebben, ontwikkelen wij die in de vorm van nieuwe methodieken of trainingen. Zo kunnen wij bijdragen aan een beter leven voor de mensen met een visuele en/of  bijkomende beperking. Wij zien het ook als onze opdracht om de maatschappij alerter en toegankelijker te maken, zodat mensen met een visuele beperking zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen. Wij stellen daarom onze kennis en ervaring beschikbaar en nemen actief deel aan het maatschappelijk debat. 

Mensenwerk

Ons werk is mensenwerk. De medewerkers die betrokken zijn in de ondersteuning van de mensen die blind of slechtziend maken het verschil. Wij verwachten van onze medewerkers dat ze de verantwoordelijkheid nemen bij te dragen aan een goed leven voor mensen die blind of slechtziend zijn. Bartiméus werkt vanuit de maatschappelijke opdracht en geïnspireerd door christelijke waarden. Dit blijkt uit onze betrokken manier van werken. Persoonlijk en respectvol voor ieder mens. Bartiméus staat open voor iedereen - ongeacht levensovertuiging. 

Hoe komt Bartiméus aan zijn naam?

De naam Bartiméus is ontleend aan een genezingsverhaal van Jezus. Een verhaal dat zelfs drie keer wordt verteld: door Marcus, Mattheus én Lukas. Elke keer met een ander accent.

Bij de poort van Jericho zit een blinde man, Bartimeus, - eigenlijk Bar Timeus, wat betekent: zoon van Timeus. Bij het naderen van de Heer roept hij luid, hij laat zich door niemand tegenhouden. Jezus vraagt: "Wat wilt gij, dat ik u doen zal?" Bartimeus antwoordt: "Mijn Heer, dat ik ziende worde!" Waarop Jezus zegt: "Ga heen, uw geloof heeft u behouden." En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg.

Het lef van Bartimeus om in beweging te komen en te roepen en het antwoord van de Heer hebben de oprichters van Bartiméus geïnspireerd om voor deze naam te kiezen.

Nieuwe vacatures van Bartiméus

Bartiméus heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.

Impressie Bartiméus

Contactgegevens Bartiméus

Bartiméus

Driebergsestraatweg 44
3941 ZX DOORN
Tel. 0343526866

Route Bartiméus

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.