Arq Psychotrauma Expert Groep als werkgever

Arq Psychotrauma Expert Groep

Over Arq


Arq Psychotrauma Expert Groep is een groep van instellingen en organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Elke partner in Arq is expert op een deelterrein. Samen staan de partners in Arq voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht, begeleiding en behandeling, preventie en ondersteuning. Voor individu, organisaties en samenleving.

Stichting Arq is de ondersteunende holding voor de partners in Arq. De expert-taak van elke partner wordt ondersteund door Stichting Arq, middels Arq dienstencentrum, stafdiensten en Arq bestuurscentrum.

Visie
De gespecialiseerde vraag naar zorg en diensten bij schokkende gebeurtenissen en psychotrauma is beperkt en incidenteel, en vereist een relatief dure aanpak die op (tijdelijke) basis en veelal door solitair opererende organisaties wordt geleverd. Het is in het belang van de maatschappij dat de psychotraumazorg optimaal geregeld wordt en de kennis daaromtrent wordt behouden, doorontwikkeld en gedeeld.

Arq Psychotrauma Expert Groep voelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de kennis en expertise in de zorgverlening rond psychotrauma gebundeld en versterkt wordt en neemt daarin de voortrekkersrol op zich.

Het hoogste doel daarbij is dat mensen die door omstandigheden in een moeilijk leefbare situatie zijn gekomen, weer in staat zijn om autonoom, binnen hun eigen sociale context, het leven op te pakken en vertrouwen en geluk te hervinden.
In het zoveel mogelijk herstellen van de psychologische en maatschappelijke zelfredzaamheid van getroffen individuen en het effectief behartigen van hun belangen ligt voor de professionals van Arq Psychotrauma Expert Groep de grootste uitdaging en voldoening.


Missie
Arq Psychotrauma Expert Groep neemt het voortouw om de kennis over en ervaring met psychotrauma verder te ontwikkelen en creëert synergie om optimaal te kunnen werken. Hierdoor wordt op structurele wijze zorg gedragen voor betere behandeling alsmede voor meer verbinding, bundeling en samenwerking zowel binnen als buiten Arq.

 

Nieuwe vacatures van Arq Psychotrauma Expert Groep

Arq Psychotrauma Expert Groep heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.