Vacatures zorgcoördinator

Als zorgcoördinator vervult u een centrale rol in de communicatie tussen cliënten en zorgverleners.

Bekijk 0 vacatures

Werken als zorgcoördinator ggz

Op basis van de gesignaleerde problemen stelt u in overleg een plan van aanpak op waarbij u tevens verantwoordelijk bent voor de uitvoering. Het is de taak van de coördinator ervoor te zorgen dat mensen en middelen optimaal worden ingezet zodat kwaliteit en 

efficiëntie worden geoptimaliseerd. U speelt tevens een belangrijke rol in de informatievoorziening. Het is dus van belang dat de zorgcoördinator met alle betrokkenen...