Rekentool voor Generatiebeleid in de branche ziekenhuizen beschikbaar

18-10-2017

Cao-partijen hebben in de Cao Ziekenhuizen een afspraak gemaakt over Generatiebeleid. Binnen een instelling kunnen de werkgever en de medewerker op wederzijdse vrijwillige basis afspraken maken over de toepassing van de regeling Generatiebeleid. Hierdoor kan de arbeidsduur worden aangepast aan de wensen en behoeften van zowel werknemers als de instelling. Naast het stimuleren van duurzame inzetbaarheid streven cao-partijen met deze afspraak naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand dat het functioneren van de arbeidsmarkt in de branche Ziekenhuizen ten goede komt.

br />‘Een aantrekkelijke regeling zodat oudere medewerkers langer voor de branche behouden blijven, maar ook de instroom van nieuwe jonge medewerkers en de doorstroom van medewerkers binnen de organisatie mogelijk maakt', aldus Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn en vicevoorzitter van de StAZ.

Rekentool
Op verzoek van werkgevers en werknemers heeft PGGM een rekentool ontwikkeld die instellingen en medewerkers ondersteunt bij hun afwegingen om uitvoering te geven aan Generatiebeleid.

‘Wij hopen hiermee de branche een instrument te bieden om serieus te kijken naar de mogelijkheden van een regeling Generatiebeleid binnen de instellingen. De kaders voor de regeling hebben we in de cao opgenomen en de uitvoering ligt vervolgens ter uitvoering bij de individuele medewerkers en hun werkgevers. Zij zijn hiertoe niet verplicht’, aldus Tjitte Alkema, manager Arbeid & Opleiding van de NVZ en voorzitter van de StAZ.

Aftrapsessies
Cao-partijen bieden aan organisaties, vallend onder de Cao Ziekenhuizen, ook de mogelijkheid om een aftrapsessie over Generatiebeleid te organiseren. De sessie is gericht op Raad van Bestuur, HR, OR en regionale vakbondsbestuurder. De eerste twintig sessies in organisaties in het land zijn gratis.

De informatie van de cao-partijen over het Generatiebeleid, de rekentool en de aftrapsessies staat op de website van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ).