Softwareleveranciers versterken positie van één miljoen patiënten

18-10-2017

PharmaPartners en VitalHealth Software werken al langer samen om de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en tussen zorgverleners en patiënten te verbeteren. Om de positie van patiënten verder te versterken, gaan zij nog een stap verder. Het huisartsinformatiesysteem Medicom en het patiëntenportaal MijnGezondheid.net van PharmaPartners krijgen een slimme koppeling met e-Vita van VitalHealth Software. e-Vita is een patiëntenplatform dat een groot aantal zorgregio’s gebruikt voor het ondersteunen van zelfmanagementprogramma’s voor mensen met een chronische ziekte. Dankzij deze samenwerking krijgen patiënten beter inzicht in hun eigen gezondheid en kunnen zij makkelijker informatie uitwisselen met hun huisarts.

br />Marktleiders PharmaPartners en VitalHealth Software combineren in deze samenwerking het beste van hun online ondersteuning voor zorg en gezondheid. “De ruim één miljoen patiënten die MijnGezondheid.net gebruiken, profiteren daarvan”, aldus Dorinda van Oosten, managing director van PharmaPartners Huisartsenzorg. “Zij kunnen makkelijker en veilig communiceren met hun zorgverleners, hun medicijnoverzicht en een deel van hun medisch dossier inzien, afspraken maken, zelfgemeten waarden delen en deze bijvoorbeeld combineren met laboratoriumwaarden. Ook beschikken zij over betrouwbare informatie en ondersteuning die aansluit bij hun gezondheidsproblemen.”

Persoonlijke GezondheidsOmgeving
De intensievere samenwerking tussen beide marktleiders in zorg-IT sluit aan bij de wens van overheid, patiëntenorganisaties en zorgpartijen om een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) te realiseren voor alle Nederlanders. PharmaPartners en VitalHealth Software ondersteunen dit. Bij de technische doorontwikkeling van hun patiëntenplatforms volgen zij de MedMij-ontwikkelingen: de landelijke ‘spelregels’ voor een Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Van Oosten: “We stellen bij het aangaan van deze samenwerking strikte eisen aan kwaliteit, privacy en informatiebeveiliging, zodat we te allen tijde voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en wetgeving.”

Laurens van der Tang, CEO van VitalHealth: “PharmaPartners en VitalHealth leveren op deze manier een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het ministerie van VWS om in 2019 tachtig procent van de zorggebruikers directe toegang te geven tot hun medische informatie. Ook anticiperen we hiermee op de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg, die patiënten vanaf juli 2020 het recht geeft op elektronische inzage in hun gegevens. Zo zetten we technologie in op een manier die directe impact heeft op de verbetering van de zorg voor ruim één miljoen patiënten.” Op 17 juli 2017 heeft de miljoenste zorggebruiker zich namelijk geregistreerd op MijnGezondheid.net van PharmaPartners. Daarmee is dit het grootste Nederlandse patiëntenportaal in de eerste lijn.

Actuele patiënteninformatie
Naast verdergaande integratie tussen Medicom, MijnGezondheid.net en e-Vita wordt ook de geautomatiseerde gegevensoverdracht tussen de zorgverlenerssystemen van beide partijen geoptimaliseerd (Medicom en het VitalHealth Regionaal eHealth Platform). Hierdoor wordt dagelijkse uitwisseling van gegevens mogelijk en kunnen huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en andere eerstelijnszorgverleners hun gezamenlijke patiënten op basis van de meest recente gegevens een passend advies geven. Dorinda van Oosten: “Met gegevensuitwisseling optimaliseren we de multidisciplinaire samenwerking rond de patiënt. Die wordt daarmee nog beter ondersteund en dat is een nadrukkelijke wens van de huisartsen die met Medicom werken. Deze gegevensuitwisseling doen we met meer partijen maar met VitalHealth gaan we verder: dagelijkse uitwisseling van informatie én koppeling met een degelijke persoonlijke gezondheidsomgeving.”

Over PharmaPartners
PharmaPartners biedt samenwerkende zorgverleners en patiënten al meer dan 35 jaar geïntegreerde zorgsystemen die toegang geven tot betrouwbare, actuele en complete (patiënten)informatie. Deze worden toegepast in circa 250 multidisciplinaire samenwerkingsverbanden door zo’n 1.200 apotheken, 3.000 huisartsen en 80 gezondheidscentra. Samen verlenen zij zorg aan ongeveer 10 miljoen Nederlanders. PharmaPartners is onderdeel van Total Specific Solutions (TSS). TSS bestaat uit gespecialiseerde ICT-bedrijven met een focus op een specifieke expertise of marktsector: vertical market software.

Over VitalHealth Software
VitalHealth Software is een snelgroeiende IT-onderneming voor de gezondheidszorg. Belangrijke aandeelhouders zijn Mayo Clinic (US) en de Noaber Foundation (NL). Het hoofdkantoor van VitalHealth is gevestigd in Nederland. Daarnaast zijn er kantoren in de Verenigde Staten, Duitsland en India. VitalHealth levert cloud-based eHealth-oplossingen voor Collaborative Health Management en wordt gedreven door de missie “Betere gezondheid voor miljoenen mensen door middel van eHealth". VitalHealth wordt beschouwd als leider in markten als ketenzorg, Patient Reported Outcome Measurement (PROMs), Routine Outcome Monitoring (ROM), zelfmanagement en eMentalHealth. Alle oplossingen zijn gebaseerd op het VitalHealth Platform, een flexibel cloud-based platform voor healthcare applicaties.