Landelijke aftrap Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

11-10-2017

Kwetsbare cliënten hebben recht op goede en veilige zorg. Om die reden wordt de Haagse pilot ‘introductie Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn’ landelijk uitgerold. De aftrap daarvan vond deze week plaats in Huis ter Heide. Tijdens de kick-off werd aan de regionale projectleiders het campagnemateriaal gepresenteerd. RegioPlus, het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, organiseert op verzoek van werkgevers de landelijke uitrol.

br />De pilot in de regio Haaglanden die in 2014 startte, leidde in twee jaar tot de invoering van het register bij een derde van de Zorg en Welzijnsorganisaties in de regio. Tot tevredenheid van de deelnemende instellingen. Reden voor de werkgevers, vertegenwoordigd in RegioPlus, het Waarschuwingsregister landelijk uit te rollen. Er zijn 14 projectleiders aangesteld die als ambassadeur en inhoudsdeskundige de invoering voorbereiden en instellingen ondersteunen bij de implementatie.

Preventieve werking
Directeur van RegioPlus, Jelle Boonstra: “Iedereen heeft recht op een veilige zorgrelatie. Mensen in de sector Zorg en Welzijn werken met hart en ziel voor hun cliënten. Maar er is helaas ook een klein aantal dat misbruik maakt van kwetsbare mensen. Deze kwaadwillenden willen we uit de sector bannen. Het is nu nog relatief makkelijk voor een dader om van de ene organisatie bij de andere organisatie te gaan werken, zelfs als er aangifte tegen iemand is gedaan. Meedoen met het Waarschuwingsregister maakt daar een einde aan.”

Het Waarschuwingsregister is een goed beveiligde online applicatie die voor bevoegde personen van deelnemende organisaties in te zien is. Volgens een door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurd protocol kunnen zij zelf personen die over de schreef gegaan zijn toevoegen aan het register. Vanwege de gevoeligheid van de informatie zijn alle gegevens versleuteld opgeslagen en alle privacyregels zorgvuldig geborgd. Op dit moment kunnen alle organisaties in de VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg aan het register deelnemen. Ook vrijwilligers en uitzendkrachten kunnen in het Waarschuwingsregister worden opgenomen.

Vergewisplicht
Invoering van het Waarschuwingsregister komt niet uit de lucht vallen. Met de komst van de ‘vergewisplicht’ zijn zorgaanbieders verplicht onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van hun toekomstig personeel. Deze plicht kan op verschillende manieren worden ingevuld. Bijvoorbeeld door referenties na te gaan, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen of een check bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg te doen. Dat is echter niet altijd afdoende, zo vinden werkgevers in Zorg en Welzijn. Daarom wordt nu het Waarschuwingsregister landelijk uitgerold.

Nieuwe materialen
Tijdens de kick-off werden nieuwe campagnematerialen uitgereikt aan de enthousiaste projectleiders. Ook lanceerde RegioPlus de website www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl.