Reinier de Graaf ziekenhuis start wervingscampagne voor verpleegkundigen

10-10-2017

De zorg wordt steeds complexer en daarom vragen ziekenhuizen steeds meer van hun verpleegkundigen. Het is een uitdaging om ook in de komende jaren voldoende verpleegkundigen aan het bed te houden. Het Reinier de Graaf ziekenhuis is daarom gestart met een wervingscampagne voor verpleegkundigen en werkt samen met opleidingsinstituut Avans+ aan de verbetering van de positie van deze beroepsgroep. Zo willen we het beroep van verpleegkundige steeds aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat onze patiƫnten ook in de toekomst de juiste zorg krijgen.

br />Met de wervingscampagne Zorg voor Verpleegkundigen willen we als ziekenhuis laten zien wie wij als werkgever zijn en wat wij onze verpleegkundigen bieden. Dat doen we onder meer met de website zorgvoorverpleegkundigen.nl, waarop onze verpleegkundigen meer vertellen over hun werkzaamheden en waar onder meer informatie te vinden is over hoe wij hen opleiden en bijscholen. We richten ons niet alleen op de instroom van nieuwe verpleegkundigen, maar ook op het behoud van verpleegkundig personeel. Zo ondersteunt en faciliteert het Bureau Verpleegkundige Zaken verpleegkundigen die bij ons in dienst zijn om zich te professionaliseren, zich sterker te positioneren en de regie te nemen. Ook werken we met een flexpool, wat inhoudt dat we verpleegkundigen bij verschillende afdelingen inzetten.

We bieden daarnaast samen met opleidingsinstituut Avans+ een verkorte hbo-opleiding voor mbo-opgeleide verpleegkundigen. Deze opleiding wordt volledig door ons betaald en is ‘in company’, wat betekent dat deelnemers de opleiding in het ziekenhuis volgen, naast hun reguliere werkzaamheden. “De werving en ontwikkeling van deze verpleegkundigen zijn ook essentieel om ook in de toekomst nog de juiste zorg te kunnen bieden”, aldus Carina Hilders, directeur van Reinier de Graaf. “We willen patiënten steeds meer betrekken bij hun behandelingen en als ziekenhuis de verbinding aangaan met onze partners binnen de ketenzorg, zoals huisartsen en verzorgingstehuizen. Hbo-verpleegkundigen kunnen in deze complexere situatie de regie pakken.”

Het aantal studenten hbo-verpleegkunde is de laatste jaren gestegen, maar deze aantallen zijn nog onvoldoende om ook in de toekomst de juiste zorg te kunnen bieden. Beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN pleit al langer voor samenwerking in de keten. Zij juichen daarom de samenwerking tussen zorginstellingen en opleidingsinstituten toe. Dit kan ervoor zorgen dat er nog meer mensen instromen in de opleidingen.