Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics bundelen krachten

27-09-2017

Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics (bekend van de klinieken Oogziekenhuis Zonnestraal, Orthopedium, Medinova, Dermicis en Nedspine) hebben hetvoornemen te gaan fuseren om samen de grootste aanbieder van medisch specialistische zorg via focusklinieken te vormen. Met deze krachtenbundeling spelen beide partijen in op de noodzaak tot schaalvergroting en specialisatie in de medisch specialistische zorgsector. Zij stellen zich tot doel in heel Nederland kwalitatief hoogstaande, patiƫntgerichte behandelingen tegen een concurrerende prijs te leveren.

br />De gefuseerde kliniek-ketens worden met elkaar ’s lands grootste aanbieder van in de zorgverzekering opgenomen behandelingen op het gebied van heup-, knie-, schouder-, voet/enkel-, rug- en oogaandoeningen en plastische chirurgie. Daarnaast voeren zij specialistische behandelingen uit op het gebied van huid, maag & darm- en bekkenbodemaandoeningen (bij vrouwen). De nieuwe groep omvat meer dan veertig gespecialiseerde klinieken in heel Nederland. De gezamenlijke omzet bedraagt ongeveer 220 miljoen euro. Na de fusie zal de organisatie circa 1.500 medewerkers hebben. De groep verwacht in de komende jaren nieuwe werkgelegenheid te kunnen creëren door het uitbreiden van bestaande klinieken en het openen van nieuwe klinieken.

Investeren en meer focus
Behandelteams binnen de gefuseerde klinieken kunnen door de schaalvergroting hun aandacht nog meer richten op hun specialisatie. Daarnaast biedt de combinatie meer ruimte om te investeren in technologische vernieuwing, digitalisering en opleiding. Ook zullen behandelingen door de landelijke dekking efficiënter worden gepland, waardoor de beschikbare behandelruimtes in de klinieken beter worden benut. Dit biedt kansen om medische zorg op maat te leveren van hogere kwaliteit tegen lagere kosten. De fusie vindt plaats tegen de achtergrond dat Nederlanders steeds bewuster kiezen, ook op medisch gebied. Voor zowel patiënten als zorgverzekeraars spelen (aantoonbare) kwaliteit van behandelingen, kosten en de service die zij krijgen aangeboden een steeds belangrijkere rol. Focusklinieken zijn in staat om hoge kwaliteit tegen scherpe tarieven te bieden. Zij weten dit te combineren met een klantgerichte aanpak, waarbij service en patiëntbeleving heel belangrijk zijn. “Specialisatie en focus zijn belangrijke uitgangspunten voor verbetering van de behandeluitkomsten en de service”, zegt Bart Malenstein, CEO van Bergman Clinics. “Om dat goed te kunnen doen, is het van belang dat de organisatie een bepaalde omvang heeft en het volume op aandoeningniveau significant toeneemt. Er is dan meer mogelijk om medisch specialisten de ruimte te geven zich nog verder te specialiseren en meer te investeren ter verbetering van de medische dienstverlening”.

Nauwe samenwerking met ziekenhuizen
De nieuwe organisatie gaat na de fusie verder op zoek naar partnerships met klassieke ziekenhuizen, om gezamenlijk te werken aan betere indicatiestellingen en uniformiteit in behandelingen. Na de fusie ontstaat een meer volwassen aanbod van focusklinieken passend bij de beweging die deze klassieke ziekenhuizen maken om tot duidelijke profielkeuzes te komen met als doel hun medische zorg op een hoog niveau te houden tegen betaalbare kosten. Malenstein: “Wij verwachten dat zij om die reden open staan voor complementaire samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde aanbieders zoals onze klinieken. De ziekenhuizen spelen op die manier maximaal in op de aandoening van de patiënt met als gevolg een betere diagnose en behandeling van de patiënt, resulterend in lagere zorgkosten voor de maatschappij.
Frank Arnoldy, CEO van NL Healthcare Clinics wijst nog op een ander gevolg van de fusie: “Focusklinieken van Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics zijn in staat om hoge kwaliteit tegen scherpe tarieven te bieden. Dat is belangrijk in een sector waarin Nederlanders in toenemende mate het heft in eigen handen nemen, ook als het om verzekerde zorg gaat. Wij weten deze hoge prijs/kwaliteit-verhouding te combineren met een klantgerichte aanpak, waarbij service en patiëntbeleving heel belangrijk zijn. Door deze fusie aan te gaan, richten we die combinatie steeds beter in en kunnen we onze patiënten en onze medewerkers nog meer bieden.

Betere diagnoses
De nieuwe organisatie zal speciale aandacht besteden aan innovaties die er voor zorgen dat op basis van inzichten uit data betere en transparantere diagnoses plaatsvinden. Dit leidt tot betere en objectievere indicatiestelling en (mede daardoor) effectievere behandelingen. De schaalvergroting biedt tevens mogelijkheden om aandoeningen in het hele land uniform en volgens duidelijk omschreven methoden en richtlijnen te behandelen. “Al met al ontstaan hierdoor betere uitkomsten voor de patiënt”, aldus Arnoldy.

Nieuw management
De nieuwe organisatie komt na een transitieperiode onder leiding van een nieuwe CEO. De huidige CEO’s van Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics zullen bij aanstelling van de nieuwe CEO aftreden. CEO van Bergman Clinics Bart Malenstein blijft na de transitiefase nog wel enige tijd aan als bestuurder. De familie Malenstein, momenteel grootaandeelhouder van Bergman Clinics, blijft na de fusie aandeelhouder in de nieuwe onderneming. Dat geldt ook voor NL Healthcare Clinics- aandeelhouder NPM Capital, onderdeel van familiebedrijf SHV.

Rutger Ruigrok, managing director van NPM zegt in een toelichting: “We weten dat het tijd kost om verandering in het zorglandschap te realiseren. Onze flexibele investeringshorizon en conservatieve financiering van onze participaties past niet alleen goed bij de zorgsector, maar ook bij de investeringsvisie van de familie Malenstein. Dat zijn belangrijke fundamenten om onze klinieken duurzaam verder te laten groeien.”
Na het afronden van de transactie zullen teams uit beide organisaties aan de slag gaan met de verdere uitwerking van de fusieplannen die in het kader van onderhandelingen op hoofdlijnen zijn gemaakt. Daarbij zullen zij ook de mogelijkheden tot synergievoordelen, met name bij de ondersteunde stafafdelingen, verder in kaart brengen.

Voorbehouden en timeline
De fusie vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante autoriteiten. Ook zullen de ondernemingsraden zich moeten buigen over de adviesaanvragen die beide directies indienen. De partijen verwachten de fusie voor het eind van het jaar te kunnen afronden.