'Gezonde zorgorganisatie' heeft minder uitstroom medewerkers

21-09-2017

Heeft een zorgorganisatie te maken met een hoge uitstroom van medewerkers dan gebruikt de bestaande personeelsbezetting meer zorg. Deze correlatie is gebleken uit de jaarlijkse analyse van IZZ naar het zorggebruik van zorgmedewerkers. Wanneer een zorgorganisatie aandacht geeft aan gezond werken, is de uitstroom van medewerkers minder groot.

br />Verband tussen gezondheid en krapte op de arbeidsmarkt
Uit de analyse zorggebruik van IZZ blijkt dat een zorgorganisatie die te weinig aandacht besteedt aan gezond werken een groot risico loopt. Eenmaal beland in de negatieve spiraal van hoge werkdruk, hoog verzuim en hoog zorggebruik is de continuïteit van de zorgorganisatie in een krappe arbeidsmarkt mogelijk in gevaar. De overgebleven zorgmedewerkers gebruiken zelf meer zorg en gaan eerder op zoek naar een andere baan. Dit zorgt voor een hoger aantal vacatures binnen de organisatie. Met als gevolg: hogere fysieke en psychische belasting bij de medewerkers. Door het actuele probleem van de krapte op de arbeidsmarkt (op dit moment staan er bijna 30.000 vacatures vermeld op de zorgvacaturesite www.izz.nl/vacatures) is aandacht voor de gezondheid van de eigen mensen hard nodig.

De trend zet door: opnieuw meer gebruik fysiotherapie en psychische zorg
Uit de analyse is verder gebleken dat het zorggebruik van zorgmedewerkers dit jaar weer is toegenomen. De in 2014 ingezette trend van stijgend fysiotherapiegebruik zet door. In de zorgsector is het percentage gebruikers van fysiotherapie in 2016 gestegen naar bijna 32. Deze toename is procentueel ruim een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren. Ter vergelijking, het gebruik van werkend Nederland is 26%. Daarnaast kreeg in 2016 één op de twintig zorgmedewerkers psychische zorg (van 5% naar 5,5%), waaronder met name vooral jonge zorgmedewerkers.

Gezonde werkgever maakt groot verschil
In de analyse heeft IZZ ruim 550 zorgorganisaties met elkaar vergeleken. De verschillen tussen zorgorganisaties onderling zijn heel groot: het fysiotherapiegebruik onder medewerkers varieert van 13% tot 76%. En in psychische zorg loopt het gebruik uiteen van 1% tot 19%. Het zorggebruik van medewerkers in de zorg is dus sterk afhankelijk van de organisatie waar iemand werkt. Uit wetenschappelijk onderzoek weet IZZ dat het organisatieklimaat een bepalende en beïnvloedbare factor is als je gezond en veilig werken van medewerkers in de zorg wilt verbeteren. Medewerkers hebben daardoor minder klachten en dat leidt tot minder uitstroom en minder verzuim.