A-rating voor GGZ Noord-Holland- Noord

15-09-2017

Als eerste Nederlandse GGZ-organisatie heeft GGZ Noord-Holland- Noord een A-rating ontvangen van Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch Ratings.

br /> GGZ NHN is een leidende aanbieder
De hoge rating wordt gemotiveerd met het argument dat GGZ Noord-Holland- Noord (GGZ NHN) een leidende aanbieder van geestelijke gezondheidszorg is. GGZ NHN heeft een sterke positie in het werkgebied waardoor de kans klein is dat werkzaamheden door andere aanbieders worden overgenomen. De financiële positie van GGZ NHN is zeer sterk, er worden structureel goede financiële resultaten geboekt, en dit wordt ook voor de komende jaren verwacht. GGZ NHN voldoet ruimschoots aan de solvabiliteitseisen van banken en heeft een gezonde liquiditeitspositie. Op het gebied van governance en management wordt GGZ NHN eveneens positief beoordeeld.

Aanleiding voor de beoordeling
Door banken wordt de zorg, en specifiek de GGZ, steeds meer als risicosector gezien. Het gevolg hiervan is dat krediet beperkt wordt, dat er veel verantwoording wordt gevraagd met administratieve lasten tot gevolg en dat eisen (ratio’s) aangescherpt worden. Ook zijn de mogelijkheden om bij de grote Nederlandse banken financiering te krijgen beperkt, omdat banken de zorgportefeuille liever afbouwen dan uitbreiden. Voorts stellen financiers als zorgverzekeraars en het ministerie van Veiligheid en Justitie steeds hogere eisen.

Met een A-rating is GGZ NHN nog flexibeler
De A-rating laat zien dat GGZ NHN een gezonde onderneming is. De risico’s voor financiers zijn zeer beperkt. Hierdoor zijn er financiële voordelen te behalen, bijvoorbeeld lagere risico-opslagen bij banken. Daarnaast wordt het aantrekken van financiering bij institutionele beleggers als pensioenfondsen, verzekeraars en de Europese Investeringsbank mogelijk. GGZ NHN is daarmee minder gebonden aan de grote Nederlandse banken bij herfinanciering of het aantrekken van kapitaal voor investeringen in innovatie en nieuw- en verbouwprojecten.

GGZ NHN heeft met de A-rating een sterke uitgangspositie om haar strategische doelstellingen te realiseren. Deze richten zich zonder uitzondering op het nóg beter uitvoeren van het bestaansrecht van de organisatie: het herstel van cliënten.