Taskforce Rookvrije Start vraagt nieuw kabinet om extra maatregelen

15-09-2017

Jaarlijks overlijden minstens 60 baby’s doordat hun moeder tijdens de zwangerschap rookt. 1 op de 5 lager opgeleide zwangeren rookt dagelijks gedurende de hele zwangerschap. De Taskforce Rookvrije Start vraagt het nieuwe kabinet om het huidige tabaksbeleid verder aan te scherpen.

br /> In landen als het Verenigd Koninkrijk,waar een krachtig overheidsbeleid is gerealiseerd, laat onderzoek grote gezondheidsvoordelen voor baby’s en kinderen zien, zoals minder ziekenhuisopnames voor kinderen met ernstige luchtweginfecties of astma-aanvallen[1].

De Taskforce Rookvrije Start, waarin negen beroepsgroepen uit de zorg zijn vertegenwoordigd, roept het nieuwe kabinet op tot de volgende maatregelen in het regeerakkoord:
• Fors verhogen van tabaksaccijns
• Hulp bij stoppen-met-roken voor (aanstaande) ouders buiten het eigen risico houden en volledige vergoeding voor gedragsmatige en medicamenteuze behandeling verslavingsgeneeskundige zorg indien geïndiceerd
• En verdere maatregelen te nemen conform het standpunt tabaksontmoediging: “naar een rookvrije samenleving” van de KNMG[2], zoals het verminderen van verkooppunten en rookvrij maken van openbare ruimten zoals speeltuinen

[1] Faber T, Kumar A, Mackenbach JP, Millett C, Basu S, Sheikh A, Been JV. Effect of tobacco control policies on perinatal and child health: a systematic review and meta-analysis. Lancet Public Health; 2: e420-e37
[2] KNMG standpunt tabaksontmoediging. Naar een rookvrije samenleving. Utrecht 2016