Friesland neemt voortouw in zelfmanagement voor patiënten

14-09-2017

Zelfzorgplatform e-Vita nu ook live voor zorggebruikers in Dokkum - Huisartsencentrum Dokkum, een maatschap met acht huisartsen en een populatie van 12.000 patiënten, geeft haar patiënten inzicht in hun zorgplan en dossier. Patiënten kunnen gebruik maken van zelfmanagement door middel van zelfzorgplatform e-Vita van VitalHealth Software. Chronisch zieke patiënten kunnen op deze manier nauw samenwerken met de hulpverlener, hun behandeltraject bepalen en op elk gewenst moment inzicht krijgen in de voortgang van hun behandeling.

br />Zelfzorgplatform e-Vita
Met e-Vita werken patiënt en zorgverlener samen aan het individueel zorgplan (IZP). e-Vita is onderdeel van het VitalHealth Regionaal eHealth Platform en ondersteunt zorg op maat met in te richten zorgpaden en profielgestuurde educatie, afgestemd op de individuele behoefte van de patiënt en zonder extra werkbelasting voor de praktijkondersteuner (POH). In e-Vita kunnen bijvoorbeeld vragenlijsten worden ingevuld ter voorbereiding op een consult maar ook het volgen van educatieprogramma’s, het invoeren van zelfmetingen en het opstellen van doelen en acties zoals een beweegplan behoren tot de mogelijkheden.

Patiënten betrekken bij hun eigen zorgplan wordt gemakkelijker en leuker met e-Vita, onder andere door de goed beveiligde integratie met het digitale patiëntendossier (HIS). “In onze praktijk werken we al jaren met de software van VitalHealth voor patiënten met Diabetes, astma, COPD en cardiovasculair risicomanagement. Onlangs hebben we ook de modules Ouderenzorg en GGZ aangeschaft en zijn we bezig deze te implementeren. Wij zien e-Vita als een logische, moderne en gebruiksvriendelijke aanvulling van ons elektronisch patiëntendossier”, vertelt Theo Franck, Huisarts bij Huisartsencentrum Dokkum.

Geïntegreerde zorgpaden
e-Vita maakt gebruik van geïntegreerde zorgpaden waarmee de zorgverlener van tevoren een (online) behandeltraject kan inzetten. Op basis van informatie die door de zorgverlener in het zorgprogramma is vastgelegd kan tevens per patiënt de controle- en consultfrequentie worden ingesteld.

Educatie
In samenwerking met Stichting September, specialist in patiëntenvoorlichting, is er binnen e-Vita een belangrijke plaats ingeruimd voor educatie. Door informatieve teksten en korte filmpjes van ‘POH 5-Minuten Info’ kan de patiënt op eenvoudige wijze informatie tot zich nemen. De meerwaarde hiervan is inmiddels door onderzoek aangetoond. De zorginstelling die werkt met e-Vita kan ook eigen educatie in de vorm van documenten, afbeeldingen en video’s toevoegen aan de zorgpaden.

e-Vita app
e-Vita is ook beschikbaar via een app op een smartphone of tablet. In de e-Vita app staan eenvoud, gebruikersgemak en toegankelijkheid centraal. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld eigen metingen uploaden en eigen labwaarden inzien maar kan er ook eenvoudig en beveiligd gecommuniceerd worden met zorgverleners. Juist doordat de patiënt zelf gegevens bijhoudt, krijgt de zorgverlener een completer beeld van de gezondheid van de patiënt en blijft de patiënt tussen consulten door beter in beeld.
e-Vita is, net als alle andere oplossingen van VitalHealth, gebaseerd op het VitalHealth Platform. Dit is een krachtige modelleerbare software-ontwikkelomgeving voor de gezondheidszorg die speciaal ontworpen is om snel (cloud-based) eHealth-oplossingen te realiseren en te integreren met bestaande systemen.