Extra afspraak voor een duurdere dbc

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

14-11-2014

In het algemeen heeft de introductie van het dbc-systeem bij zelfstandige zorgaanbieders in de curatieve ggz in 2008 geleid tot een besparing, volgens het CPB....

align="">In het algemeen heeft de introductie van het dbc-systeem bij zelfstandige zorgaanbieders in de curatieve ggz in 2008 geleid tot een besparing, volgens het CPB. De behandelingen duren 2 tot 6 procent korter en de kosten zijn 3 tot 5 procent lager dan die van een controlegroep.

De onderzoekers zien wel dat er weinig declaraties zijn met een behandelduur die net onder het bereiken van de grens van een duurdere dbc zit. Net boven die grens zijn er relatief veel declaraties.  Dat wijst op berekenend gedrag, volgens het CPB. ‘Concreet leidt prestatiebekostiging tot doorbehandelen van circa 11 tot 13 procent van de patiënten totdat een hoger tarief is bereikt, hetgeen resulteerde in een kostenstijging van zo’n 7 à 8 procent’, aldus het rapport, dat het een onbedoeld effect van dit declaratiesysteem noemt.

Zorgverleners in de ggz reageren blijkbaar op financiële prikkels, concludeert het CBP. Om het systeem goed te laten functioneren moet het declaratiegedrag daarom nauwgezet worden gevolgd. Zorgverzekeraars konden deze taak destijds niet op zich nemen, omdat de exacte behandelduur bij hen niet bekend was. Sinds 2014 is dat wel het geval.

Het rapport gaat over de periode 2008-2010, dus het nieuwe systeem van de generalistische basiszorg en gespecialiseerde ggz dat dit jaar is ingevoerd, is nog niet onderzocht.

Heleen Croonen

Lees ook:

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact