Goedkeuring NZa voor fusie St. Anna Zorggroep en Catharina Ziekenhuis

23-08-2017

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft toestemming gegeven voor het fusieplan van de St. Anna Zorggroep in Geldrop en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Hiermee is er weer een belangrijke stap gezet in het fusietraject. Het fusieplan wordt nu ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

br />De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis willen fuseren omdat zij samen beter dan alleen de toegankelijkheid van de basiszorg en topklinische (complexe) zorg voor inwoners van het verzorgingsgebied kunnen waarborgen. Na de fusie zijn er twee hoofdlocaties: Geldrop en Eindhoven. De poliklinieken, Spoedeisende Hulp (SEH), Intensive Care (IC) en de Huisartsenpost (HAP) blijven op beide locaties open. De nieuwe organisatie kent straks drie landelijke speerpunten: sport & bewegen, waarvan het zwaartepunt in Geldrop zal liggen en oncologie en hart- en vaat met het zwaartepunt in Eindhoven. Ananz, bestaande uit vier woonzorgcentra in Geldrop en Heeze, maakt ook onderdeel uit van de nieuwe organisatie. 

Toetsing ACM
De NZa heeft vastgesteld dat patiënten, personeel en andere belanghebbenden (gemeenten, verzekeraars, huisartsen, banken) tijdig op de hoogte zijn gebracht van de fusieplannen en de gelegenheid hebben gekregen daarover aanbevelingen te doen. Tevens heeft de NZa geconstateerd dat door de fusie de continuïteit van cruciale zorg niet in gevaar komt. De ACM toetst de komende tijd of er na de fusie voldoende keuzevrijheid voor de patiënt overblijft in de regio.

De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis hebben samen 5807 medewerkers en een gezamenlijke jaaromzet van € 582 miljoen in 2016.