IJsselland Ziekenhuis benoemt interim bestuurder

21-08-2017

De Raad van Toezicht van het IJsselland Ziekenhuis heeft de heer J. (Jules) de Vet per 14 augustus benoemd als interim bestuurder binnen de Raad van Bestuur van het ziekenhuis voor een periode van minimaal 6 maanden. De huidige bestuursvoorzitter, Peter Draaisma, treedt per 1 november terug in verband met zijn pensionering. Per 1 november 2017 start Albert van Wijk als nieuwe bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. Het huidige lid van de Raad van Bestuur, Joke Boonstra, treedt per 1 september aan als lid van de Raad van Bestuur van Erasmus MC. Om de continuïteit binnen de Raad van Bestuur te borgen heeft de Raad van Toezicht er zodoende voor gekozen om een interim bestuurder aan te trekken.

br />Jules de Vet heeft als interim-manager een brede en jarenlange ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder of directeur bij organisaties en bedrijven, waaronder ook in zorginstellingen en ziekenhuizen. Recent was hij in de regio Rotterdam interim-bestuurder van Star-mdc, inmiddels gefuseerd tot Star-SHL.

De Raad van Toezicht is zeer verheugd met de komst van de nieuwe bestuursvoorzitter naar het IJsselland Ziekenhuis én de start van de interim bestuurder. Hendrik van Moorsel, voorzitter Raad van Toezicht: “De Raad van Toezicht ziet in Albert van Wijk een uitstekende bestuurder die in staat is om in verbinding met alle interne én externe belanghebbenden het IJsselland Ziekenhuis te positioneren en vanuit die positie de verdere ontwikkeling van goede en betaalbare zorg, inclusief het bijbehorende investeringsprogramma, te realiseren. De Raad van Toezicht ziet dan ook uit naar een vruchtbare samenwerking. Met Jules de Vet aan boord is de continuïteit binnen de Raad van Bestuur de komende periode geborgd. Dat vinden wij essentieel gezien de grote programma’s en projecten die momenteel in het ziekenhuis lopen.”